“Es, mazais zinātnieks”

Kuldīgas Centra vidusskolā 2. klasēm norisinājās pasākums “Es, mazais zinātnieks”, kurā skolēnus iepazīstināja ar robotikas pamatzināšanām Kaspars Čabs. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.