pamatskolas izglītības programma ar fakultatīvajām nodarbībām:

  1. datorikā un dabaszinībās
  2. svešvalodās (angļu valoda, vācu valoda, krievu valoda)
  3. sportā

DSD skola

3D klase

Dabas procesu pētniecības centrs