641 skolēns

60 pedagoģiskie darbinieki
36 klašu komplekti