1.09. – plkst. 10:00 Zinību diena

7.09. – “100 mīklas Latvijai”

8.09. –  plkst. 15:30 Līdzpārvaldes iepazīšanās sanāksme

9.09. – Pārgājiens 1.-12.kl. “Ej, vēro, dari!”


1.04.  – “Paskaties citādi!”– Netradicionālo stundu diena 1.-4.kl. (stundas vada 10.-12.kl. skolēni)

1.04.  plkst. 12:00 – Mākslinieku diena 1.-4.kl.

1.04. – 8.04. – “Paskaties citādi!” – skolotāju pieredzes nedēļa

5.04. – Leļļu teātra izrāde 1.-4.kl.

8.04. plkst. 10:50 – Līdzpārvaldes un klašu vecāko tikšanās ar direktori

13.04. plkst. 14:00 – 16:00 – 100 krustvārdu mīklu Latvijai 5.-9.kl.

14.04. plkst. 15:30 – Erudīts 2016

14.04. plkst. 10:00 – 11:15 – Projekts “Zaļā misija; klimats” 10.-11.kl.

15.04. plkst. 12:20 – prakse.lv nodarbības par jaunieti darba tirgū

21.04 .plkst. 17:00- Svinīgā pieņemšana pie skolas direktores

22.04. Dalība Latvijas Jauniešu NVO festivālā Ķīpsalā

18.04.-22.04.  – Pavasara talka

25.04. – 29.04. – Skolēnu līdzpārvaldes prezidenta kandidātu priekšvēlēšanu sacensības

27.04. – 04.05. – Gēsthahtes skolas delegācijas viesošanās

29.04. – 07.05. – Skolēnu ekskursija uz Bulgāriju


7.03. – D.Rijnieka koncerts “Uzmanību, elektrība!” 1.-4.kl. pl.13.00

7.03. – 11.03. – “e-prasmju un finanšu pratības nedēļa”
8.03. – Mirklis mūzikā – sveiciens skolotājām pl. 10.50-11.20
8.03. – Metodiskā sanāksme skolotājiem pl.15.30
9.03. – Vecāku diena pl.16.00 – 18.00
9.03. – Akcija “Iznākam no klasēm!”
10.03. – Konkursa “Gada klase” noslēgums pl. 10.50
9.03.-11.03. – 4.,6.,8.kl. pētniecisko darbu aizstāvēšana
18.03.-19.03. – Līdzpārvaldes saliedēšanās pasākums Saldus BJIC
14.03.-18.03. – 1.-11.kl. brīvlaiks
21.03.-24.03. – 12.kl. brīvlaiks

24.03. – Lieldienu lustes 1.-4.kl. skolēniem

31.03. – Atvērto durvju dienas


2.febr. – Metodiskais seminārs “izglītības tehnoloģiju tendences”
2.febr. – Skolas metodiskās padomes sanāksme
10.febr. –Projektu diena – ēnu diena
13.febr. – Dalība reģionālajā SMU tirdziņā t/c “Rimi” Kuldīgā
15.-19.febr. – Fashion week 1.-12.kl., neklātienes pārīšu konkurss 5.-12.kl.
16.febr.pl.14.00 – Leļļu teātra izrāde1.-4.kl.
17.febr.pl.14.00 – T.dz.dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija”1.-4.kl.
18.febr.pl.19.00 – Mīlestības dienas ballīte 8.-12.kl.
22.-26.febr. – Erudīcijas konkurss 2.-8.kl. „Paņem konfektes, ja vari!”