2018./2019.m.g. Kuldīgas Centra vidusskola piedāvā pamatizglītības programmas:

ar fakultatīvu sportā;

ar fakultatīvu matemātikā/ dabaszinībās;

ar  fakultatīvu svešvalodā.

Jāiesniedz:

  • liecība;
  • skolas direktorei adresēts iesniegums (aizpilda uz vietas);
  • apliecinājums no sporta skolas trenera (iesniedz skolēni, kuri izvēlas fakultatīvu sportā).