ar 2020./2021.mācību gadu Kuldīgas Centra vidusskola uzsāk
īstenot jaunu vidējās izglītības standartu.

Papildus informācija par kursiem vidusskolā pieejama šeit.

PADZIĻINĀTO KURSU IZVĒLE

Skolēnam jāizvēlas 3 no padziļinātajiem kursiem:

Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Sociālās zinātnes II, Ķīmija II, Bioloģija II,  Dizains un tehnoloģijas II.

PAMATKURSI

Skolēns apgūst visus minētos pamatkursus: Latviešu valoda I, Literatūra I , Angļu valoda I, Vācu vai krievu valoda, Vēsture un sociālās zinātnes I, Kultūras pamati, Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I un Ģeogrāfija I, Matemātika I. Tehnoloģiju mācību jomā skolēni var izvēlēties apgūt vai nu pamatkursu Datorika vai Dizains un tehnoloģijas I (ja skolēns izvēlas apgūt Dizains un tehnoloģijas II padziļināto kursu, tad jāizvēlas šo priekšmetu apgūt arī pamatkursā), Sports un veselība.

SPECIALIZĒTIE KURSI

Skolēns izvēlas vienu vai vairākus specializētos kursus: Uzņēmējdarbības pamati, Publiskā uzstāšanās, Psiholoģija

FAKULTATĪVIE KURSI

 Trešā svešvaloda, Filozofija, Radošā rakstīšana,  Teātris un drāma,  Digitālais dizains, Robotika, Programmēšana

Informācija par iestāšanos vidusskolā