Konsultāciju grafiks

KONSULTĀCIJAS PIE KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM 2023./2024.m.g. I semestrī