Uzdevumi

Kuldīgas Centra vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 2020./2021.m.g.: Turpināt  nodrošināt atbalstošu, kompetenču pieejā balstītu un kvalitatīvu mācību vidi ikvienam izglītojamajam, akcentējot un īstenojot pilnveidoto mācību saturu un pieeju 1., 4., 7., 10.kl. Veidot vienotu izpratni par skolas vērtībām – Atbildība. Gudrība.  … Turpināt lasīt Uzdevumi