Direktore:

Brigita Freija   63323978
Pirmdienās     8:00 – 8:30, 15:30-16:30
Trešdienās        8:00 – 8:30
 201.kab.

brigitafreija@inbox.lv


Direktores vietniece izglītības jomā:

Lelde Selecka
Pirmdienās  15:30-16:30
 200.kab.

lelde.selecka@gmail.com


Direktores vietniece izglītības jomā:

Larisa Flugrāte    63323982
Trešdienās  13:00-14:00
 210.kab.

larisa.flugrate@inbox.lv


Direktores vietniece izglītības jomā:

Inna Rīna   63323978

Trešdienās  13:00-14:00
 210.kab.

inna.rina@inbox.lv


Direktores vietnieks darbā ar jaunatni

Krists Felš-MIlbergs

Pirmdienās  15:30-16:30
 200.kab.

krists.fels.dv@gmail.com


Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā:

Aldis Šternbergs

aldissternbergs@inbox.lv