KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLAS

 STUNDU LAIKI 2022./2023.m.g.

apstiprināts ar direktores rīkojumu nr. KCV/1.9/22/42 no 31.08.2022. 

Stundas pēc kārtas 

Laiks 

1.stunda

8.30-9.10

2.stunda

9.20-10.00

3.stunda

 

10.10-10.50

*stundas laikā pusdieno 1.a, 1.b, 1.c, 2.c, 2.a, 2.b

STARPBRĪDIS

10.50-11.20

 PUSDIENO 3.a, 3.b, 3.c, 11.kl.,8.b

4.stunda

11.20-12.00

STARPBRĪDIS

12.00 – 12.40

PUSDIENO 7.a, 8.a, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c, 10., 12. – Ventspils ielā

4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 9.d – Vakara ielā

7.b, 7.c – V.Plūdoņa vsk. pl.12.20

5.stunda

12.40-13.20

6.stunda

13.30.-14.10

7.stunda

14.20-15.00

8.stunda

15.10-15.50

9.stunda

15.55-16.35

10.stunda

16.40-17.20