KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLAS

 STUNDU LAIKI 2023./2024.m.g.

apstiprināts ar direktora rīkojumu nr. KCV/1.9/23/25 no 24.08.2023. 


STUNDALAIKS
0. stunda7.45 – 8.25
1. stunda8.30  – 9.10
2. stunda9.20 – 10.00
3. stunda10.10 – 10.50
PUSDIENAS (1.-3.kl.)
4. stunda11.20 – 12.00
PUSDIENAS (4.-7. kl.)
5. stunda12.20 – 13.00
PUSDIENAS (8.– 12.kl.)
6. stunda13.15 – 13.55
7. stunda14.00 – 14.40
8. stunda14.45 – 15.25
9. stunda15.30 – 16.10
10.stunda16.15 – 16.55