1.KLASE
https://mape.skola2030.lv/

Latviešu valoda Anspoka Latviešu valoda 1.klasei 1.,2.d. Lielvārds,2014.

Angļu valoda FlyHigh-1,PearsonLongman

Matemātika I.Valtasa. Matemātika 1.klasei. 1.,2.d. Pētergailis, 2007.Soma.lvSkola2030 veidotie materiāli https://mape.skola2030.lv/packs/14 

Mūzika I.Čerpinska, I.Vilkārse. Mūzika 1.klasei. Zvaigzne ABC, 2000.Skola2030 veidotie materiāli https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli 

Dabaszinības R.Arājs,V.Drulle,A.Miesniece Raibā pasaule Dabaszinības 1.klasei, Zvaigzne ABC,2014.Skola2030 veidotie materiāli https://mape.skola2030.lv/packs/15 

2.KLASE

Latviešu valoda Z.Anspoka Latviešu valoda 2.klasei 1.,2.d. Lielvārds,2015.

Angļu valoda FlyHigh – 2, PearsonLongman

Matemātika I.Valtasa. Matemātika 2. klasei. 1.,2.d.Pētergailis, 2008.

Dabaszinības R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece. Izzini pasauli! Dabaszinības  2. klasei. Zvaigzne ABC, 2006.

Mūzika I.Čerpinska, I.Vilkārse. Mūzika 2. klasei. Zvaigzne ABC,  2005.,2014.

3.KLASE

Latviešu valoda Z.Anspoka Latviešu valoda 3.klasei 1.,2.d.,Lielvārds, 2015.

Angļu valoda Fly High – 3, PearsonLongman

Matemātika I.Valtasa. Matemātika 3.klasei. 1.,2.daļa. Pētergailis, 2009.

Dabaszinības R.Arājs u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 3. klasei. Zvaigzne  ABC, 2007.

Mūzika I.Čerpinska, I.Vilkārse. Mūzika 3. klasei. Zvaigzne ABC,  2002.,2006.

4.KLASE
https://mape.skola2030.lv/

Latviešu valoda  Skola2030 veidotie materiāli, Aut.kol. Zīle 4. klasei. Valodu gudrības grāmata. Zvaigzne ABC, 2014., Aut.kol. Zīle 4. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. Zvaigzne ABC, 2014., Z.Anspoka Latviešu valoda. Literatūra 4.kl.1.,2.d.,Lielvārds,2017. (papildus)

Literatūra Skola2030 veidotie materiāli, G.Sālījuma Literatūra,Zvaigzne ABC,2013. (papildus)

Vācu valoda Planetino 1, Hueber Verlag, 2008.

Angļu valoda FlyHigh – 4, PearsonLongman

Datorika Start(IT) mācību līdzekļi, pieejami https://datorika.startit.lv/datorikaCODE mācību līdzekļi, pieejami https://studio.code.org/s “Programmēšanas vide jebkuram skolēnam – Scratch jeb datorprogrammēšanas pamati dažās stundās”, pieejams https://skolas.lu.lv/mod/book/view.php?id=29857&chapterid=182     

Dizains un tehnoloģijas M. Kulakova, M. Marksa, M. Stare, V. Sīviņa Mājturība 5. klasei Zvaigzne ABC, 2002.Soma.lv  Skola2030 veidotie materiālihttps://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli 

Matemātika I.Valtasa, I.Lude. Matemātika 4. klasei. 1., 2. daļa. Pētergailis, 2005.I.Helmane, I.France, A.Dāvida, I.Dzērve. Matemātika 4.klasei. 1., 2.daļa. Lielvārds, 2018.Skola2030 veidotie materiālihttps://mape.skola2030.lv/packs/23

Dabaszinības Materiāli Skola 2030I.Vilka, G.Ansones, M.Gribustes red. Dabaszinības 4. klasei. Lielvārds, 2020.Skola2030 veidotie materiālihttps://mape.skola2030.lv/packs/13 

Sociālās zinības un vēsture  Sociālās zinības. 4. klasei. RaKa, 2006., Skola2030 veidotie materiāli https://mape.skola2030.lv/packs/16 

Mūzika Materiāli Skola 2030I.Čerpinska, I.Vilkārse. Mūzika 4. klasei. Zvaigzne ABC, 2002.,2014.Skola2030 veidotie materiālihttps://mape.skola2030.lv/packs/40 

Teātra māksla Skola2030 veidotie materiāli  


5.KLASE

Latviešu valoda V.Veckāgana. Latviešu valoda 5.klasei. Lielvārds, 2004.

Angļu valoda Ben Wetz. English Plus Starter Oxford. 2017.

Matemātika J.Mencis(sen.),J.Mencis (jun.)Matemātika  5.kl.,ZvaigzneABC,2013.

Informātika Elektroniskā formātā.

Dabaszinības D.Mežzīle u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 5.klasei.  Zvaigzne ABC, 2006.

Sociālās zinības Sociālās zinības 5.klasei. RaKa,2007.

Mājturība un tehnoloģijas M.Kulakova u.c. Mājturība 5.klasei.Zvaigzne ABC, 2002. H.Laudinskis u.c. Mājturība zēniem 5.klasē. RaKa, 2000.

Literatūra S.Ābola, I.Zemīte. Literatūra 5.klasei 1.,2.d. Zvaigzne  ABC,2013.

Mūzika I.Vilkārse, I.Vasmanis. Mūzika 5.klasei. Zvaigzne ABC,  2003.,2014.

Vācu valoda Beste Freunde A1.1 Huber

6.KLASE

Latviešu valoda V.Veckāgana. Latviešu valoda 6.klasei. Lielvārds, 2005.

Angļu valoda (1.) Ben Wetz English Plus 1,Oxford,2018.

Vācu valoda (2.) Beste Freund A1.1. Hueber.

Krievu valoda (2.) «Здравствуй, это я!». Krievu valoda 6.klasei. Zvaigzne  ABC, 2007.

Matemātika J.Mencis(sen.),J.Mencis(jun.)Matemātika 6.kl.Zvaigzne  ABC,2009.

Informātika Elektroniskā formātā.

Dabaszinības I.Kreicberga u.c. Izzini pasauli! Dabaszinības 6.klasei.  Zvaigzne ABC, 2007.

Pasaules vēsture S. Goldmane, A. Kļaviņa u.c. Vēsture pamatskolai. Senie  laiki. Zvaigzne ABC, 2008., S.Goldmane,A.Kļaviņa Pasaules vēsture pamatsk.1,Zvaigzne  ABC,2012.

Latvijas vēsture S.Goldmane. A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 1,Zvaigzne ABC,2011.

Sociālās zinības Sociālās zinības 6.klasei. RaKa, 2007.

Mājturība un tehnoloģijas M.Kulakova. Mājturība 6.klasei. Zvaigzne ABC, 2004. H.Laudinskis, D.Rieksta. Mājturība zēniem 6.klasei. RaKa,  2003.

Literatūra I.Strēle,J.Strēlis Literatūra 6.kl. 1.,2.d.,Zvaigzne ABC,2014.

Mūzika I.Grauzdiņa, I.Vasmanis. Mūzika 6.klasei. Zvaigzne ABC,  2004.,2014.

7.KLASE –
https://mape.skola2030.lv/

Latviešu valoda V.Veckāgana. Latviešu valoda 7.klasei. Lielvārds, 2006.Skola2030 veidotie materiāli

Angļu valoda (1.)Tim Falla, Paul A Davies Solutions Elementary. 2.izd. Oxford University Press

Vācu valoda (2.)Beste Freunde A1.1, Hueber Verlag, 2013. Beste Freunde A1.2. Hueber Verlag, 2014.

Krievu valoda (2.)«Здравствуй, это я!». Krievu valoda 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007; https://mape.skola2030.lv/packs/12 

Matemātika I.France, G.Lāce u.c. Matemātika 7.klasei. Lielvārds, 2008.https://mape.skola2030.lv/packs/41

 Bioloģija Sausiņa, L. (2020). Bioloģija 7. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC.https://mape.skola2030.lv/packs/22 

Ģeogrāfija A.Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei. Zvaigzne ABC, 2007.https://mape.skola2030.lv/packs/21 

Inženierzinības Skola2030 veidotie materiāli https://mape.skola2030.lv/resources/164https://mape.skola2030.lv/?page=1&view=materials&style=list&sort=newest_desc&search=&free=false&filters%5B%5D=41 
Latvijas un pasaules  vēsture
S.Goldmane, A.Kļaviņa u.c. Pasaules vēsture pamatskolai 2. Zvaigzne ABC, 2013.S.Goldmane. A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube. Latvijas vēsture 2, pamatskolai. Zvaigzne ABC, 2012.  https://mape.skola2030.lv/packs/38 Dizains  un tehnoloģijas M. Kulakova, M.Marksa, L. Villerte, U. Žīgurs Mājturība un tehnolģijas .8.klase Zvaigzne ABC,2008.M.Kulakova, M.Marksa, L.Villerte M. Stare, U. Žīgurs

Mājturība  un tehnoloģijas 7. klasei Zvaigzne ABC, 2008.https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli 

Literatūra D.Štokmane,I.Vīduša Literatūra 7.klasei 1.,2.d.,2014.Skola 2030 veidotie materiāli

Mūzika https://mape.skola2030.lv/packs/39 I.Vasmanis, I.Grauzdiņa. Mūzika 7.klasei. Zvaigzne ABC, 2005.

Teātra māksla I.Krišāne,I.Niedre, L.Smildziņa “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā DRĀMA 7.klasē Improvizācijas teātris”, Skola2030 veidotie materiāli 

Sports un veselība Skola 2030 veidotie materiāli https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli

Datorika https://mape.skola2030.lv/?page=1&view=materials&style=list&sort=newest_desc&search=&free=false&filters%5B%5D=8&filters%5B%5D=37Startit.lv mācību materiāli, https://datorika.startit.lv/datorika/klase/7

Vizuālā māksla Skola 2030 veidotie materiāli https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli 

Sociālās zinības Skola 2030 veidotie materiāli https://mape.skola2030.lv/?page=1&view=materials&style=list&sort=newest_desc&search=&free=false&filters%5B%5D=68&filters%5B%5D=8&filters%5B%5D=18

8.KLASE

Latviešu valoda V.Veckāgana. Latviešu valoda 8.klasei. Lielvārds, 2007.

Angļu valoda (1.) Solutions. Elementary,2.izd. /Solutions 2.izd.Pre  Intermediate.Oxford.

Krievu valoda (2.) «Здравствуй, это я!».Krievu valoda 8. klasei. Zvaigzne  ABC, 2007.

Vācu valoda (2.) Beste Freund A2.1 Hueber.

Matemātika I.France, G.Lāce. Matemātika 8.klasei. Lielvārds, 2008.

Bioloģija L.Sausiņa Bioloģija. Zooloģija.Zvaigzne ABC,2016.

Fizika I.Vilks. Fizika 8.klasei. Zvaigzne ABC, 2014.

Ķīmija M.Drille,V.Kakse Ķīmija 8.klasei,Zvaigzne ABC,2013.

Ģeogrāfija I.Druva-Druvaskalne, I.Liepiņa. Āzijas un Eiropas  ģeogrāfija 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2011.

Pasaules vēsture S.Goldmane u.c.Pasaules vēsture pamatskolai. 3.d. Zvaigzne  ABC, 2014.

Latvijas vēsture S.Goldmane, A.Kļaviņa u.c. Latvijas vēsture pamatskolai. 3.daļa. Zvaigzne ABC, 2013.

Sociālās zinības G.Andersone, G.Catlaks Sociālās zinības 8.klasei.Zvaigzne  ABC, 2015.

Mājturība un tehnoloģijas M.Kulakova u.c. Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei.  Zvaigzne ABC, 2008.

Literatūra I.Karpenko,M.Milzere Literatūra 8.klasei 1.,2.daļa. Zvaigzne  ABC,2013.

Mūzika I.Grauzdiņa, I.Vasmanis. Mūzika 8.klasei. Zvaigzne ABC,  2006.

9.KLASE

Latviešu valoda V.Veckāgana. Latviešu valoda 9.klasei.Lielvārds, 2008.

Angļu valoda (1.) Solutions Pre-Intermediate, 2.izd. Oxford.

Krievu valoda (2.) «Здравствуй, это я!». Krievu valoda 9. klasei. Zvaigzne  ABC, 2007.

Matemātika I.France, G.Lāce. Matemātika 9.klasei.Lielvārds, 2009.

Bioloģija M.Kusiņa,L.ĀboliņaBioloģija. 9.klasei.Zvaigzne ABC, 2018.

Fizika I.Vilks. Fizika 9.klasei. Zvaigzne ABC, 2015.

Ķīmija M.Drille,V.Kakse Ķīmija 9.klasei.Zvaigzne ABC,2014.

Ģeogrāfija Z.Melbārde, O.Nikodemus, M.Rozīte. Latvijas ģeogrāfija 9.  klasei. Zvaigzne ABC, 2003.

Latvijas un pasaules  vēsture Aut. kol. Vēsture pamatskolai. Latvija 20. gadsimtā.  Zvaigzne ABC, 2006., Aut.kol. Pasaules vēsture pamatskolai.4.d.Zvaigzne  ABC,2016.

Sociālās zinības Sociālās zinības 9.klasei. RaKa, 2007.

Mājturība un tehnoloģijas

M.Kulakova u.c. Mājturība un tehnoloģijas zēniem un  meitenēm 9.klasei. Zvaigzne ABC, 2010.

Literatūra L.Silova,A.Vanaga Literatūra 9.kl. 1.,2.d.,Zvaigzne ABC,2014.

Mūzika I.Grauzdiņa, I.Vasmanis. Mūzika 9.klasei. Zvaigzne ABC,  2008.

Vācu valoda Beste Freund A2.2 Huber

10.KLASE  – https://mape.skola2030.lv/

Latviešu valoda I     V.Veckāgana. Latviešu valoda 10.klasei.Lielvārds, 2011. Skola2030 veidotie materiāli, https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli

Literatūra I          Darbs ar oriģināltekstiem un skolotājas sagatavotajiem materiāliem, Skola2030 veidotie materiāli, https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli,I. Dubiņa u.c. Literatūra 10.kl.,2.izd. ZvaigzneABC,2008.

Angļu valoda I (1.)            Solutions Intermediate.2.izd.Oxford University Press

Datorika               Skola2030 veidotie materiāli, Mācību materiāli elektroniskā formātā, https://mape.skola2030.lv/?page=1&view=materials&style=grid&sort=newest_desc&search=&free=false&filters%5B%5D=11&filters%5B%5D=1535

Dizains un tehnoloģijas I            https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli

Vācu valoda (2.)                Beste Freunde A2.2 Hueber Verlag, 2014.

Krievu valoda (2.)             A. Stepena. Русский язык с латышским акцентом, māc.līdz. 10.kl., izd. RETORIKA A, 2020. Darbs ar skolotājas sagatavotiem materiāliem.

Matemātika I     E.Slokenberga, I.France. Matemātika 10.klasei.Lielvārds,2009.D.Kriķis. Diferencētie uzdevumi ģeometrijā. 2.daļa. Zvaigzne ABC .(Darbam klasē.) D.Kriķis. Diferencētie uzdevumi algebrā. 1.daļa. Zvaigzne ABC. (Darbam klasē.) Skola2030 veidotie materiāli

https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli

Latvijas un pasaules vēsture       V.Klišāns. Vēsture vidusskolai. 1.daļa. Zvaigzne ABC, 2002.,2011., Skola2030 veidotie materiāli

Psiholoģija          Aut. Kol. Psiholoģija vidusskolai. Zvaigzne ABC, 2011. (Izmantošanai lasītavā).

Fizika I   Šilters E. U.c. Fizika 10.klasei.Lielvārds, 2004.  https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli

Ķīmija    Ā.Kaksis Ķīmija 10.klasei. Lielvārds,2009. https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli

Bioloģija I             L.Sausiņa. Bioloģija vidusskolai. 1. ,2.d., Zvaigzne ABC,2008. Skola2030 veidotie materiāli https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli

Sports un veselība           Skola2030 veidotie materiāli https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli

11.KLASE

Latviešu valoda V.Veckāgana. Latviešu valoda 11.klasei.Lielvārds, 2012.

Literatūra Darbs ar oriģināltekstiem un skolotāja sagatavotajiem  materiāliem. D.Auzāne u.c. Literatūra 11.kl.,2.izd.,Zvaigzne ABC,2009.

Angļu valoda (1.) Solutions. Intermediate.2.izd.OxfordUniversity.  Solutions. Upper-intermediate.2 izd.OxfordUniversity.

Vācu valoda (2.) Beste Freund B1.2 Huber

Krievu valoda (2.) Darbs ar skolotājas sagatavotiem materiāliem.

Matemātika I.France. Matemātika 11.klasei.Lielvārds,2010. D.Kriķis. Diferencētie uzdevumi ģeometrijā. 2.daļa. Zvaigzne  ABC .(Darbam klasē.) D.Kriķis. Diferencētie uzdevumi algebrā. 1.daļa. Zvaigzne  ABC. (Darbam klasē.)

Latvijas un pasaules  vēsture V. Klišāns. Vēsture vidusskolai. 2.daļa. Zvaigzne ABC, 2003.

Mūzika Ilma Grauzdiņa. Mūzika 9.-12.klasei. Zvaigzne ABC,  1999.(darbam klasē)

Ekonomika J. Birzniece. Ekonomika vidusskolām. Turība, 2011.,2014.

Ģeogrāfija Z. Melbārde, M.Rozīte, L. Zelča. Pasaules ģeogrāfija  vidusskolai. 2. grāmata. Zvaigzne ABC, 2010.

Fizika Šilters E. u.c. Fizika 11. klasei. Lielvārds, 2006.

Ķīmija Mācību materiāli arī elektroniskā formātā Ā.Kaksis, U.Bergmanis, V.Kaksis Ķīmija  11.klasei. Lielvārds,2010.

Bioloģija L.Sausiņa. Bioloģija vidusskolai. 3.daļa. Zvaigzne ABC, 2009.

Informātika Mācību materiāli elektroniskā formātā

Kulturoloģija S.Austruma, I. Muižarāja Kulturoloģija vidusskolai.Zvaigzne  ABC,2010.

Politika un tiesības V.Purēns. Politika un tiesības. RaKa, 2011.(Darbam klasē.)

12.KLASE

Latviešu valoda V. Veckāgana Latviešu valoda 12.klasei.Lielvārds,2013.

Literatūra I.Auziņa, D.Dalbiņa. Literatūra 12.klasei. Zvaigzne ABC,  2.izd.,2014.

Angļu valoda (1.) Solution. Upper-Intermediate. 2.izd. OxfordUniversity.

Krievu valoda (2.) Darbs ar skolotājas sagatavotiem materiāliem.

Matemātika E. Slokenberga, I. France. Matemātika  12.klasei.Lielvārds, 2011. D.Kriķis. Diferencētie uzdevumi ģeometrijā. 2.daļa.  Zvaigzne ABC . (Darbam klasē.) D.Kriķis. Diferencētie uzdevumi algebrā. 1.daļa. Zvaigzne  ABC. (Darbam klasē.)

Latvijas un pasaules  vēsture V.Klišāns. Vēsture vidusskolai. 3.daļa. Zvaigzne ABC, 2005. V.Klišāns. Vēsture vidusskolai. 4.daļa. Zvaigzne ABC, 2007.

Ekonomika J.Birzniece. Ekonomika vidusskolām. Turība, 2011.,2014.

Fizika V.Reguts. Fizika 12.klasei.Lielvārds, 2008.

Ķīmija Ā.Kaksis, V.Kakse Ķīmija 12.klasei. Lielvārds, 2011.

Bioloģija L.Sausiņa. Bioloģija vidusskolai. 4.daļa. Zvaigzne ABC, 2010.

Informātika Mācību materiāli elektroniskā formātā

Kulturoloģija S.Austruma,I.Muižarāja Kulturoloģija vidusskolai.Zvaigzne  ABC,2010.

Vācu val. Beste Freund B1.2 Huber