Direktore:

Brigita Freija

Pirmdienās 8:00 – 8:30, 15:30-16:30
Trešdienās 8:00 – 8:30
Ventspils ielā 16. 201.kab.

brigitafreija@inbox.lv


Direktores vietniece izglītības jomā:

Lelde Selecka

Pirmdienās 15:30-16:30
Ventspils ielā 16. 200.kab.

lelde.selecka@gmail.com


Direktores vietniece izglītības jomā:

Larisa Flugrāte

Trešdienās 13:00-14:00
Ventspils ielā 16. 210.kab.

larisa.flugrate@inbox.lv


Direktores vietniece izglītības jomā:

Inna Rīna

Trešdienās 13:00-14:00
Ventspils ielā 16. 210.kab.

inna.rina@inbox.lv


Direktores vietnieks darbā ar jaunatni

Krists Felš-MIlbergs

Ceturtdienās 15:30-16:30
Vakara ielā 6. 200.kab.

krists.fels.dv@gmail.com


Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā:

Aldis Šternbergs

aldissternbergs@inbox.lv