10.-12.klasē:

  • 31016011, Vispārējās vidējās izglītības programma

1. – 9.klasē:

  • 21015511, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
  • 21015611, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 21011111, Pamatizglītības programma