10.klasē:

  • no 2020./2021.m.g. uzsākam īstenot jaunu vidējās izglītības standartu.

11. un 12.klasē:

  • 31013011, Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma
  • 31011011, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma

1. – 9.klasē:

  • 21015511, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
  • 21015611, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 21011111, Pamatizglītības programma