Skolotāja palīgs

2 slodzes

Darba vieta: Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku 6, Kuldīga
Atalgojums: darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz
e-pastu: kcv@kuldiga.lv   ar norādi „vakancei”.
Kontaktpersona: Kuldīgas Centra vidusskolas direktors Krists Felš-Milbergs
Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.