Direktora vietnieks izglītības jomā (radošajā darbā)

Kuldīgas Centra vidusskola (reģistrācijas Nr. 4113901192) no 2023./2024.m.g.
1.septembra aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā (radošajā darbā)
Darba vieta:
Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku 6, Kuldīga
Būtiskākie darba pienākumi:
Izglītības iestādes radošā darba vadība;
Radošo koncepciju un stratēģiju izstrāde un īstenošana;
Izglītības iestādes tēla veidošana;
Pedagogu un skolēnu radošās darbības veicināšana;
Prasības:
Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem
Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
Spēj pieņemt augsta līmeņa radošus lēmumus;
Spēj deleģēt pienākumus un uzņemties atbildību;
Analītiska, kritiska un stratēģiska domāšana;
Izpratne par izglītības iestādes darbības principiem

Atalgojums:
darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz
e-pastu: kcv@kuldiga.lv   ar norādi „vakancei” līdz 2023.gada 31. jūnijam (ieskaitot).
Tālrunis papildu informācijai: 26190941
Kontaktpersona: Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija
Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Bioloģijas skolotājs

1 slodze (7.-12.kl.)

Darba vieta:
Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku 6, Kuldīga
Atalgojums:
darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz
e-pastu: kcv@kuldiga.lv   ar norādi „vakancei” līdz 2023.gada 31. jūnijam (ieskaitot).
Tālrunis papildu informācijai: 26190941
Kontaktpersona: Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija
Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Mūzikas skolotājs

1 slodze (5.-12.kl.)

Darba vieta: Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku 6, Kuldīga
Atalgojums: darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz
e-pastu: kcv@kuldiga.lv   ar norādi „vakancei” līdz 2023.gada 31. jūnijam (ieskaitot).
Tālrunis papildu informācijai: 26190941
Kontaktpersona: Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija
Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Vēstures un sociālo zinību skolotājs

1 slodze (4.-9.kl.)

Darba vieta: Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku 6, Kuldīga
Atalgojums: darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz
e-pastu: kcv@kuldiga.lv   ar norādi „vakancei” līdz 2023.gada 31. jūnijam (ieskaitot).
Tālrunis papildu informācijai: 26190941
Kontaktpersona: Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija
Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Laborants dabas zinātņu jomā

1 slodze

Darba vieta: Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku 6, Kuldīga
Atalgojums: darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz
e-pastu: kcv@kuldiga.lv   ar norādi „vakancei” līdz 2023.gada 31. jūnijam (ieskaitot).
Tālrunis papildu informācijai: 26190941
Kontaktpersona: Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija
Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī
atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.