Valsts pārbaudes darbi 2022./2023.m.g.

Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 9.klass
Klase Diagnosticējošais darbs Datums
3. Latviešu valoda 20.-24. februāris
Matemātika 6.-10. marts
6. Dabaszinības 20.-24. februāris
Latviešu valoda 27. februāris-3. marts
Matemātika 6.-10. marts
9. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28. aprīlis
Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību
Klase  Eksāmens Datums
9. Angļu valoda 24.-26. maijs
9. Latviešu valoda 29. maijs; 29.-30. maijs;
1.-2. jūnijs
9. Matemātika 6. jūnijs
Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību
Eksāmens Mācību satura apguves līmenis Datums
Latviešu valoda optimālais 15. maijs; 7.-9. jūnijs
Latviešu valoda
un literatūra
augstākais 15. maijs
Sociālās zinātnes augstākais 19. maijs
Dizains un
tehnoloģijas
augstākais 29. maijs
Matemātika optimālais 1. jūnijs
Angļu valoda optimālais 5. jūnijs; 5.-7. jūnijs
Angļu valoda augstākais 5. jūnijs; 7.-8. jūnijs
Bioloģija augstākais 12.-13. jūnijs