2023./2024.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību

Eksāmens Mācību satura apguves līmenis Datums
Latviešu valoda optimālais 15.maijs; 5.-7.jūnijs
Latviešu valoda un literatūra augstākais 15.maijs
Programmēšana augstākais 19.jūnijs
Sociālās zinātnes augstākais 13.maijs
Ģeogrāfija augstākais 20.-21.maijs
Ķīmija augstākais 23.-24.maijs
Dizains un tehnoloģijas augstākais 27.maijs
Matemātika optimālais 10.jūnijs
Matemātika augstākais 10.-11.jūnijs
Angļu valoda optimālais 3.jūnijs; 3.-5.jūnijs
Angļu valoda augstākais 3.jūnijs; 5.-6.jūnijs
Franču valoda optimālais 4.jūnijs
Franču valoda augstākais 4.jūnijs
Vācu valoda optimālais 6.jūnijs
Vācu valoda augstākais 6.jūnijs
Krievu valoda augstākais 7.jūnijs
Bioloģija augstākais 13.-14.jūnijs
Kultūra un māksla augstākais 17.maijs
Fizika augstākais 29.-30.maijs
Vēsture augstākais 17.jūnijs

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību

Eksāmens Datums
Angļu valoda 22.-24.maijs
Franču valoda 22.maijs
Vācu valoda 22.-23.maijs
Latviešu valoda 28.maijs; 27.-30.maijs
Matemātika 4.jūnijs