Skolas Padome  ir koleģiāla institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, izglītojamo vecāku, izglītojamo un Skolas darbinieku līdzdalību Skolas darba pilnveidošanā, atbalstīšanā un demokrātisko tradīciju veidošanā.

Padomes sastāvā ir:

  • Viens skolēnu vecāks no katras klases, kuru ievēl uz 2 gadiem un no kuriem viens ir Padomes priekšsēdētājs;
  • Skolas pedagogu pārstāvis;
  • Skolas saimnieciskā personāla pārstāvis;
  • Skolas izglītojamo līdzpārvaldes pārstāvis;
  • Skolas direktore.

2020./2021.m.g. – Skolas Padomes priekšsēdētāja ir Līga Raituma.