Skolas medmāsa – Guna Atmata
Darba laiks: 800-1600

Skolas medmāsa palīdz bērniem dažādu traumu gadījumos. Izskaidro galvas un vēdera sāpju iemeslus. Izskaidro pareizu ēšanas un dienas režīma nozīmi.

Skolas medmāsa sadarbojas ar

skolas administrāciju;

skolas psihologu;

klašu audzinātājiem;

mācību priekšmetu skolotājiem;

nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.
Skolas medmāsa
uzklausa;

informē;

konsultē;

sniedz atbalstu;

palīdz risināt konfliktsituācijas.