Lasītprasmes veicināšanas projekts “Lasītplaukts”

5.b klases skolēnu filmētie reklāmvideo par plauktā ievietotajām grāmatām.

5.c klases skolēnu filmētie reklāmvideo par plauktā ievietotajām grāmatām.

5.a klases skolēnu filmētie reklāmvideo par plauktā ievietotajām grāmatām.

4.c klases skolēnu filmētie reklāmvideo par plauktā ievietotajām grāmatām.

4.a klases skolēnu filmētie reklāmvideo par plauktā ievietotajām grāmatām.

4.b klases skolēnu filmētie reklāmvideo par plauktā ievietotajām grāmatām.

2021./2022. māc. gadā iesniegtie metodiskie materiāli:

PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA Veselība un vide “Nāc talkā klimatam!”

2020./2021. māc. gadā iesniegtie metodiskie materiāli:

Prezentācija stundai “Jauniešu darba iespējas mainīgajā darba tirgū”

Stundas plāns “Jauniešu darba iespējas mainīgajā darba tirgū”

Stundas plāns “Vinnijs Pūks sporto” (literatūra, sports 5.kl.)

Angļu un vācu valodas darba lapas Google Forms

Sports. Krustvārdu mīkla “Ziemas aktivitātes”

Sports. Piku kaujas.

Sports. Sniega diena.

Sports. Spēle.

Zero waste dzīvesveids

1. klase. Vārdi ar pretēju nozīmi jeb antonīmi

6.a klases publiskās runas konference “Kuldīgas Centra vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi”

Hanss Kristians Andersens Literārā pasaka

Youtube kanāls “Skolotājs no mājām”, kurā tiek ievietot mācību video matemātikā – https://www.youtube.com/channel/UCFYAVGLzfU0ipc9fcuysS-Q

Skolotājas Ilzes Klints veidots Fizikas kurss 10. klasei Eduspace.lv: https://www.eduspace.lv/course/view.php?id=2196

Модуль 6. ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Stundas plāns. Kustība. Animācija.

Kriteriju lapa bioloģijā Kas sedz organismu?

Advertisements, Class 11

Grammar Principal Parts Review and Six Tense

Literatūras veidi un žanri. Stāsts.

FOLKLORA. LATVIEŠU TAUTAS TEIKAS.

Internets – draugs vai ienaidnieks

21st CENTURY SKILLS – READING ( form 8-9)

Klases vecāku sapulce (attālināti).

Stundas plāns zem Raiņa dzejas lietussarga.

Stundas plāns sportā.

Latvijas un Pasaules vēsture 12.klasei. Eiropa pēc  II pasaules kara.

2019./ 2020.māc. gadā iesniegtie metodiskie materiāli:

NORDPLUS PROJEKTA STUNDA „MĒRĪŠANAS RĪKI”

“PASKATIES CITĀDI! – stundas plāns (angļu valoda)

“PASKATIES CITĀDI! – stundas plāns (matemātika, sports)

2018./ 2019. māc. gadā iesniegtie metodiskie materiāli:

“PASKATIES CITĀDI! – stundas plāns (datorika, dabaszinības).

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (Politikaun tiesības, angļu valoda).

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (sociālās zinības, matemātika).

“PASKATIES CITĀDI!”- stundas plāns (vizuālā māksla, mūzika , angļu valoda).

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (matemātika un dabaszinības).

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (literatūra un informātika).

“PASKATIES CITĀDI!” – studndas plāns (matemātika un sports).

Mūzika 3.klasei.

Labās prakses piemērs/mācību ekskursija

Darba lapa Ekskursija- Dzelzceļa muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Starptautiskā lidosta

2017./ 2018. māc. gadā iesniegtie metodiskie materiāli:

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (matemātika un latviešu valoda)

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (latviešu valoda un fizika)

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (matemātika, dabaszinības un sociālās zinības)

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (mūzika un sociālās zinības)

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (dabaszinības un angļu valoda)

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (matemātika, latviešu valoda un literatūra)

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (angļu valoda un vēsture)

Pilsētas spēle ”English & Math”

“PASKATIES CITĀDI!”- stundas plāns (dabaszinības, latviešu valoda, logopēdija un logoritmika)

FINANŠU PRASTĪBAS NEDĒĻAS IETVAROS KLASES STUNDA “ NODOKĻI MŪSU VALSTĪ UN ĢIMENĒ’’

“PASKATIES CITĀDI!” – stundas plāns (literatūra un informātika)

“PASKATIES CITĀDI!” stundas plāns (latviešu valoda un  datorika 3.kl.)

Stundu plāni un metodiskie materiāli:

Sintaktiskās konstrukcijas

Kartona īpašību izmantošana dekoratīvajos darbos

Manas mājas sadzīves priekšmeti runā

Lasītprasme, lasīšanas grūtības, diagnosticēšana, iespējamā palīdzība

MANA ATBILDĪBA APKĀRTĒJĀS VIDES SAGLABĀŠANĀ

Drošība un taisnīgums. Kāpēc bērni neiet skolā?

EFEKTĪVA RESURSU IZMANTOŠANA, LĒMUMU PIEŅEMŠANA
MANAS VESELĪGĀS BROKASTIS

GAISA UN ŪDENS PIESĀRŅOJUMS
Prezentācija

ATBILDĪGS PATĒRIŅŠ

KULDĪGA- UNESCO LATVIJAS DĀRGUMU PILSĒTA
ĢENĒTISKI MODIFICĒTA PĀRTIKA NĀKOTNES UZTURĀ
Prezentācija

Mācību procesa individualizācija kā izziņas darbības aktivizācijas veids izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām

Stundas plāns projektā “Paskaties citādi!” –  informātika un literatūra

Stundas plāns projektā “Paskaties citādi!” – angļu valoda un sociālās zinības

Stundas plāns projektā “Paskaties citādi!” – ekonomika un matemātika

Piedaloties Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas 2016.gada projektu konkursā, tika iegūts finansējums 500 EUR apmērā projektam “Mācību uzskates materiālu apkopošana, sistematizēšana un demonstrēšana” , par ko tika iegādāta dokumentu kamera, laminētājs, kā arī citi materiāli 217.kabineta pilnveidei.

Projekta ietvaros tika izstrādāts metodiskais materiāls – “Digitālā mācību grāmata skolotājam dabaszinībās 5.klasei”.

“Digitālā mācību grāmata skolotājam dabaszinībās 5.klasei”.