Zinību diena

Dzejas dienas

KCV strītbols

KCV volejs

Fukši

Žetonu vakars

Patriotiskā nedēļa

Absolventu diena un diskusija par skolas attīstību

Lieldienu lustes

Pavasara radošuma diena

Skolēnu un skolotāju izrāde

Pēdējais zvans

Erudīts

Vecāku dienas

Pieņemšana pie skolas direktores

Mātes diena

Pensionēto skolotāju pieņemšana