Rūta Beltiņa, 5.c

bibliotekāre

 


Inguna Bensone, 1.a
sākumskola
Pirmdiena 14.00-14.40, Ve-133.
Piektdiena 13.00-13.30, Ve-133.

 


Aija Beņislavska 
 datorika, programmēšana

Ceturtdiena 15.05-15.55, Va-105.

 


Silvija Bergmane
bioloģija

Pirmdiena 7.50-8.25, Ka-21.
Trešdiena 15.10-16.10, Dz-01.
Ceturtdiena 15.10-16.10, Dz-01.


Marita Berķe, 9.a
angļu valoda

Otrdiena 7.40-8.25, Va-103.
Trešdiena 15.00-15.40, Ve-320.
Ceturtdiena 7.45-8.25 Ve-320; 15.00-15.40 Pi-01  


Aiga Bērziņa, 7.a
datorika

Otrdiena 14.20-15.00, Va-105.

 


Maruta Birzniece, 4.a
matemātika
Pirmdiena 7.50-8.30, Ka-24.
Trešdiena 7.50-8.30, 15.55-16.35, Ka-24.
Piektdiena 7.50-8.30, Ka-24.


Ligita Brauna, 9.b
mūzika
Otrdiena 7.50-8.30
Trešdiena 13.30-15.00
Ceturtdiena 14.20-15.00


Maija Bredovska, 3.a
sākumskola
Otrdiena 14.00-14.40, Ve-216.
Trešdiena 14.00-14.40, Ve-123.

 


Aija Buka, 
skolotāja palīgs

 


Vija Bukāte, 2.b
sākumskola

Piektdiena 13.00-14.00, Ve-127.

 


Maira Būdeniece, 3.c
sākumskola

Pirmdiena 13.00-14.00, Ve-217.

 


Krista Dēvita,  
 latviešu valoda, literatūra

 Iveta Eglīte, 10.a

ģeogrāfija, dabaszinības, dabaszinātnes

Pirmdiena 16.00-17.00, Kalna ielā
Trešdiena 16.00-17.00, Kalna ielā


Sanita Ermane
Latvijas vēsture, pasaules vēsture, Latvijas un pasaules vēsture

Trešdiena 7.50-8.25, Ka-12.
Ceturtdiena 7.50-8.25, Pi-02.


Krists Felš-Milbergs
ekonomika

Otrdiena 15.10-15.50, Va-200. 
Ceturtdiena 15.10-15.50, Va-200. 


Anna Felš-Milberga
spāņu valoda, skolotāja palīgs

Otrdiena 15.50-16.50, Ka-24.a


Larisa Flugrāte
sociālās zinības

Otrdiena 8.00-8.25, Ka-13.
Trešdiena 13.30-14.10, Va-110.


Toms Fogels
Dizains un tehnoloģijas II

Pirmdiena 15.55-16.35, Va-100.
Trešdiena 15.55-16.35, Va-100.


Daiga Fokina, 3.b
sākumskola

Piektdiena 12.20-13.00, Ve-220.

 


Sarmīte Grose, 2.c
sākumskola

Pirmdiena 14.00-15.00, Ve-320.
Piektdiena 13.20-14.20, Va-111.


Ausma Grundmane
vizuālā māksla

Ceturtdiena 15.10-15.50, Vakara ielā

 


Irina Hofmarka, 1.b
sākumskola, krievu valoda

Otrdiena 14.00-14.40, Ve-228.
Trešdiena 14.00-14.30, Ve-228.
Piektdiena 14.00-14.40, Va-110.

 


Sigita Jirgensone
logopēde

404.kab.

 


Ilze Klints
fizika

Pirmdiena 15.55-16.35, Ka-13.
Trešdiena 15.55-16.35, Va-205.
Ceturtdiena 15.55-16.35, Va-205.
Piektdiena 14.20-15.00, Ka-24.


Inga Kromane, 2.c
sākumskola

Pirmdiena 8.00-8.20, Ve-124.
Otrdiena 8.00-8.20, Ve-124.
Piektdiena 13.00-13.40, Ve-124.


Vega Kūma, 6.b
sports

Ceturtdiena 15.00-15.30, manēža
Piektdiena 14.30-15.00, manēža


Aija Lancmane, 5.b
sports

Otrdiena 14.20-15.00, manēža
Ceturtdiena 16.00-16.40, manēža


Santa Lapiņa
matemātika

Pirmdiena 15.10-15.50, Pi-01.
Otrdiena 7.35-8.15, Dz-02.
Ceturtdiena 7.35-8.15, Pi-01.


Jana Liņķe, 7.b 
krievu valoda
Pirmdiena 15.15-16.15, Va-204.
Ceturtdiena 15.15-16.15, Va-204.


Maija Ļeļa
latviešu valoda, literatūra

Pirmdiena 14.20-15.20, Vakara ielā
Trešdiena 15.10-16.10, Kalna ielā
Piektdiena 14.20-15.20, Vakara ielā


Madara Maija Mančinska, 4.b
literatūra, teātra māksla

Pirmdiena 14.20-16.35, Va-103.

 


 Gita Mazā, 6.c
Dizains un tehnoloģijas

Otrdiena 14.20-15.00, Va-202.
Trešdiena 15.55-16.35, Va-202.


Iveta Megne
sākumskola

 


Liene Mūrniece, 11.
matemātika

Otrdiena 7.40-8.20, Ka-21.
Ceturtdiena 16.00-16.40, Ve-320.


Ieva Ņečiporuka, 5.a
sports

Pirmdiena 15.55-16.35, manēža

 


Inga Reimane
angļu valoda, politika un tiesības

Pirmdiena 14.10-14.50, Va-204.
Ceturtdiena 13.10-14.30, Ventspils ielā

 


Inna Rīna
vizuālā māksla

Trešdiena 14.20-15.00, Ve-228.
Ceturtdiena 14.20-15.00, Va-200.


Ilze Roberta, 8.a
latviešu valoda, literatūra

Trešdiena 15.00-16.00, Dz-02.
Ceturtdiena 15.00-16.00, Dz-02.
Piektdiena 15.00-16.00, Dz-02.


Lelde Selecka
datorika

Pirmdiena 14.20-15.00, Ve-225.
Ceturtdiena 15.10-15.50, Ve-306./ZOOM


Antra Spuļģe, 12.
novada mācība, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija, sociālās zinības

Pirmdiena 15.55-16.35, Ka-21.
Trešdiena 7.45-8.25, Ka-25.
Ceturtdiena 15.10-15.50, Vakara ielā
Piektdiena 7.45-8.25 Sm-K., 15.10-15.50, Ka-21.


Annija Stateviča
ķīmija

Pirmdiena 15.10-15.50, Ve-320.
Otrdiena 15.55-17.45, Ka-25.
Trešdiena 15.10-15.50, Ve-320.


Aina Stepēna, 10.b
krievu valoda

Otrdiena 15.10-15.50, Ka-12
Trešdiena 15.55-16.35, Dz-01


 Monta Svilpe, 9.c
angļu valoda, vācu valoda

Pirmdiena 15.50-16.30, Ka-12.
Trešdiena 7.50-8.30, Va-111.
Piektdiena 15.50-16.30, Ka-21.


Dagnija Šteinberga
mūzika

Pirmdiena 15.10-15.50, Ve-113.
Ceturtdiena 14.20-15.00, Ve-113.


Laura Šternberga
bioloģija

 


Aiva Timšāne
bioloģija, dabaszinības, sociālās zinības

 Indra Tīruma, 2.a

sākumskola, dabaszinības

Pirmdiena 14.10-15.10, Va-110.
Piektdiena 13.00-14.00, Ve-126.


Inese Titova, 6.a
pedagogs karjeras konsultants, dabaszinības

Ceturtdiena 13.25-14.45, Va-103.

 


Ilona Valkovska
latviešu valoda

Pirmdiena 14.20-15.00, Va-206.
Otrdiena 14.20-15.00, Va-206.
Piektdiena 14.20-15.00, Va-206.


Inta Vaselāne
matemātika

Pirmdiena 8.00-8.25 Sm-K., 14.15-16.25, Va-101.
Otrdiena 15.05-15.55, Pi-02.Sanita Vickope

latviešu valoda, literatūra

Pirmdiena 16.00-17.00, Ka-14.
Ceturtdiena 15.10-16.10, Va-200.


Linda Vilmane, 8.c
angļu valoda

Otrdiena 14.20-15.00, Vakara ielā
Trešdiena 15.55-16.35, Kalna ielā


Daila Zaļkalne-Ernstsone
Skolas sociālais pedagogs

Ve-106

 


Laura Zariņa, 8.b
matemātika, ekonomika

 Otrdiena 15.55-16.35, Va-101.
Ceturtdiena 14.20-15.50, Va-101.


Mārīte Zāģere, 4.c
angļu valoda

Pirmdiena 15.10-16.00, Va-202.
Trešdiena 7.45-8.25, Va-205.
Ceturtdiena 7.45-8.25, Va-205.


Santa Zeidaka
psiholoģija

Pirmdiena 7.45-8.25, Sm-01.

 Dzidra Zernevica

skolotāja palīgs

 


..