Uzņemšana 1.klasē 2023./2024.m.g.

Kuldīgas Centra vidusskola no 2023. gada 2. janvāra plkst. 8.00 uzsāk audzēkņu uzņemšanu 1.klasē 2023./2024.m.g.

  • Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtīt uz e-pastu kcv@kuldiga.lv, tēmā norādot “Uzņemšana 1.klasē”. Iesnieguma veidlapa šeit:
  • Iesniegumu ar parakstu skenētā veidā, sūtīt uz e-pastu kcv@kuldiga.lv, tēmā norādot “Uzņemšana 1.klasē”. Iesnieguma oriģināls piecu darba dienu laikā obligāti jānogādā Ventspils ielā 16. Iesnieguma veidlapa šeit docx formātā vai šeit pdf formātā:
  • Iesniegumu rakstīt klātienē, skolas lietvedībā Ventspils ielā 16 – no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.8.00 – 15.00.
(vairāk…)

Par būvniecības procesu Kuldīgas Centra vidusskolā

Informējam, ka Kuldīgas Centra vidusskolas būvniecības termiņš tiek pagarināts un skola savu darbu šī mācību gada otrajā semestrī turpinās pagaidu adresēs.

Pēc Būvniecības Valsts Kontroles Biroja (BVKB) inspektoru skolas ēkas kārtējā apmeklējuma un norādījumu saņemšanas, veicamo būvdarbu apjoms ir krietni paplašinājies. Kaut arī 1.kārtā plānotie būvdarbi (skolas 1. un 2.korpusa klašu telpu atjaunošana) bija veicami paredzētajā termiņā, tomēr jebkuras izmaiņas sākotnējā būvprojektā rada papildu kavēšanos, kas saistīta gan ar būvprojekta izmaiņu ekspertīzi un saskaņošanu, gan materiālu sagādi, kura pašreizējā tirgus situācijā ir bijusi izaicinājumiem bagāta.

Lai nonāktu pie kvalitatīvas ēkas pārbūves un atjaunošanas, informējam, ka skolēnu un skolotāju atgriešanās Kuldīgas Centra vidusskolas telpās varēs notikt tikai pēc visas būvniecības ieceres pabeigšanas.