Uzņemšana 1.klasē 2023./2024.m.g.

Kuldīgas Centra vidusskola no 2023. gada 2. janvāra plkst. 8.00 uzsāk audzēkņu uzņemšanu 1.klasē 2023./2024.m.g.

  • Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtīt uz e-pastu kcv@kuldiga.lv, tēmā norādot “Uzņemšana 1.klasē”. Iesnieguma veidlapa šeit:
  • Iesniegumu ar parakstu skenētā veidā, sūtīt uz e-pastu kcv@kuldiga.lv, tēmā norādot “Uzņemšana 1.klasē”. Iesnieguma oriģināls piecu darba dienu laikā obligāti jānogādā Ventspils ielā 16. Iesnieguma veidlapa šeit docx formātā vai šeit pdf formātā:
  • Iesniegumu rakstīt klātienē, skolas lietvedībā Ventspils ielā 16 – no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.8.00 – 15.00.
(vairāk…)