Skolas psihologi:

Guna Čače

207.kab.

tel. 29605119

Darba laiks:

P. – 10:00 – 14:00

Veic izglītojamiem Vudkoka DŽonsona kognitīvās izpētes testu. Piedalās izglītojamā individuālā plāna izstrādē, konsultē vecākus.

Inta Brantevica
207.kab.
tel. 26400507
Darba laiks:
P. –
O. – 9:00 – 16:30
T. –  9:00 – 16:30
C.  – 13:00 – 17:00
P. –  9:00 – 16:30

Ko skolas psihologs dara?
KONSULTĒ
• Piedāvā skolotājiem un vecākiem metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
• Palīdz izprast, kā bērna attīstība ietekmē viņa mācības un uzvedību;
• Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;

NOVĒRTĒ
• Mācību iemaņas;
• Mācīšanās spējas;
• Personības attīstību;
• Emocionālo stāvokli;
• Sociālās iemaņas;
• Mācību vidi un skolas “klimatu”.

RISINA PROBLĒMAS
• Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;
• Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;
• Sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;
• Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
• Apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;
• Sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās;
• Palīdz pārvarēt depresiju un varmācības radītās sekas;
• Palīdz bērniem 1. un 5.klasē pārvarēt adaptācijas grūtības, kuras rodas bērniem, ja viņiem tiek izvirzītas jaunas prasības un mainās mācību vide un skolotāji.

IEVĒRO KONFIDENCIONALITĀTI
• Tas nozīmē, ka psihologs ievēro klienta vēlmes neizpaust ziņas par viņu vai viņa problēmu nevienai citai personai bez klienta piekrišanas.

KĀDAS IR RAKSTURĪGĀKĀS PROBLĒMAS, KAS BĒRNUS NOMĀC?
• Bailes no skolas;
• Neprasme plānot savu laiku;
• Sekmju pasliktināšanās;
• Pašdisciplīnas trūkums;
• Depresija un nomākts garastāvoklis;
• Pārdzīvojumi, kas saistīti ar nesaskaņām vai nelaimēm ģimenē;
• Domas par pašnāvību;
• Pusaudžu un dzimumidentitātes problēmas;
• Alkohola un narkotiku lietošana;
• Neticība savām spējām.