Interešu izglītības nodarbības KCV

Interešu izglītības nodarbības KCV 2019./2020.m.g.

Nr. p.k.

Vārds, Uzvārds

Pulciņš

Laiks

1

Dagnija Šteinberga Vokālais ansamblis 9.-12.kl. Trešdiena 14:45-16:45, 313.

2

Zita Serdante Latviešu tautas dejas 1. kl. grupai Trešdiena 13:00-14:00 p.zālē

Piektdiena 13:00-14:00 p.zālē

3

Zita Serdante Latviešu tautas dejas 2.-3. kl. grupai Trešdiena 14:00-15:00 p.zālē

Piektdiena 14:00-15:00 p.zālē

4

Liene Mūrniece “Mūsdienu dejas” Trešdiena 15:30 – 17:30 p.zālē

5

Vija Bukāte Radošo izpausmju darbnīca. 1.-2.kl. Trešdiena 13:15-14:30

6

Linda Legeza “Svešmēles teātris 2.-8.kl. Pirmdiena 13:15-13:55, 221.

Piektdiena 14:00-14:40, 221.

7

Daiga Gobzeme “Drāma” 5.-9..kl. Otrdiena 14:45-16:10 p.zālē

8

Daiga Gobzeme Publiskā runa. 10.-12.kl. Ceturtdiena 14:45-16:10 p.zālē