31013011, Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma
31011011, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
21015511, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
21015611, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21011111, Pamatizglītības programma