https://kcvlidzparvalde.wordpress.com/

Līdzpārvaldes prezidente Ance Brālīte

Prezidentes vietnieks Ernests Vēzis

Sekretāre Megija Vaselāne

Konsultante Linda Legeza

Skolēnu līdzpārvaldes nodaļas:

Kultūras nodaļa

Mārtiņs Dadzis 11.mv, Katrīna Bruže 12.v, Ieva Aiga Celma 12.m, Kristaps Goldbergs 11.mv, Marta Paegle 8.c, Katrīna Bžalava 10.m, Alise Dagnija Skudika 8.c, Katrīna Stjopočkina 6.b, Enija Bērzupa 6.b, Ernests Vēzis 12.v, Patrīcija Ozoliņa 9.a a

Sporta un sadarbības nodaļa

Alise Vaskopa 6.b, Dāvis Valters 10.m, Monta Bērziņa 10.m, Rebeka Rīna 10.v, Megija Vaselāne 9.a, Ieva Lizete Rožkalna 12.m, Kristija Anna Sprūde 6.a

Preses un informācijas  nodaļa

Elizabete Rublāne 12.m, Ailija Garoza 8.c, Krista Miļēviča 12.v, Elizabete Dravniece 5.a, Andris Kleins 6.a, Edijs Vitomskis 6.a

 Noformēšanas nodaļa

Anete Branta 11.mv, Linda Āboliņa 10.m, Ralfs Pīpītis 10.m, Alise Ābolte 6.b, Marta Saliņa 12.v, Anete Grābante 5.a, Aleksandra Iļjina 5.a, Samanta Līberga 8.a