Valsts pārbaudes darbi 2021./2022.m.g.

Klase  Datums Mācību  priekšmets 
3.klase 5.janvāris- 16.februāris Veic mutvārdu daļu (pēc grafika) Diagnosticējošie darbi
17.februāris Latviešu   valoda
23.februāris Matemātika
6.klase 5.janvāris-15.februāris Veic mutvārdu daļu ( pēc grafika)
16.februāris Latviešu valoda
24.februāris Matemātika
3.marts Dabaszinības
9.klase 24.maijs Latviešu valoda (R) Eksāmeni
25.maijs Latviešu valoda (M)
27.maijs Matemātika
1.jūnijs Svešvaloda (R)
2.jūnijs Svešvaloda (M)
7.jūnijs Latvijas vēsture
11.klase 10.maijs Angļu valoda (opt.,R) Eksāmeni
11.maijs Angļu valoda (opt.,M)
24.maijs Matemātika (visp/, opt., R)
26.maijs Latviešu valoda (opt.,R)
1.jūnijs Latviešu valoda (opt., M)
2.jūnijs Latviešu valoda (opt., M)
3.jūnijs Latviešu valoda (opt., M)
12.klase 15.-17.marts Angļu valoda Centralizētie eksāmeni
17.-18.marts Krievu valoda
17.maijs Latviešu valoda
20.maijs Matemātika
23.maijs Vēsture
25.maijs Ķīmija
27.maijs Fizika
30.maijs Bioloģija
2.-3.jūnijs Informātika Vidusskolas eksāmeni
3.jūnijs Literatūra