Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.m.g.

3.klasē diagnosticējošie darbi:

25.janvāris- 2.marts Veic mutvārdu daļu (pēc grafika)
3.marts  Latviešu   valoda
9.marts Matemātika 

6.klasē diagnosticējošie darbi:

Līdz 16.martam veic mutvārdu daļu (pēc grafika)
17.februāris Latviešu valoda (R)
25.februāris Matemātika 
4.marts Dabaszinības 

9.klasē monitoringa darbi:

29.aprīlis Matemātika
27.aprīlis Latviešu valoda ( R)
13.-29.aprīlis Latviešu valoda ( mutvārdu daļa)
13.aprīlis  Svešvaloda (R)  (pēc skolēna izvēles) 
13.-29.aprīlis Svešvaloda (mutvārdu daļa)
15.aprīlis  Latvijas vēsture 
20.aprīlis Dabaszinātnes (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija)


12.klase

Centralizētie eksāmeni

11.-14.maijs  Svešvaloda 
18.maijs  Latviešu valoda
21.maijs  Matemātika 
24.maijs  Vēsture 
26.maijs  Ķīmija
28.maijs  Fizika 
1.jūnjs  Bioloģija 

vidusskolas eksāmeni

3.-4.jūnijs Informātika 
9.jūnijs  Ekonomika