Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.m.g.

3.klasē diagnosticējošie darbi:

Laiks Mācību priekšmets
2020.gada 6.janvāris- 19.februāris Latviešu  valoda /mutiski/
2020.gada 20.februārī Latviešu  valoda /rakstiski/
2020.gada 26.februārī Matemātika

6.klasē diagnosticējošie darbi:

Laiks Mācību priekšmets
2020.gada 6.janvārīs- 18.februāris Latviešu  valodā /mutiski/
2020.gada 19.februārī Latviešu  valodā /rakstiski/
2020.gada 27.februārī Matemātikā
2020.gada 5.martā Dabaszinībās

9.klasē eksāmeni:

Laiks Mācību priekšmets
2020.gada 20.maijā Latviešu  valodā / rakstiski/
2020.gada 21.maijā Latviešu  valodā  /mutiski/
2020.gada 27.maijā Svešvalodā  /rakstiski/
2020.gada 28.maijā Svešvalodā  /mutiski/
2020.gada 2.jūnijā Matemātikā  /rakstiski/
2020.gada 9.jūnijā Latvijas vēsturē/ rakstiski/

11.klasē diagnosticējošais darbs fizikā vai ķīmijā- 2020.gada aprīlī

12.klasē centralizētie eksāmeni:

Laiks Mācību priekšmets
2020.gada 17.martā Angļu valodā /rakstiski/
2020.gada 17., 18., 19.martā Angļu valodā /mutiski/
2020.gada 18.martā Vācu valodā /rakstiski/ mutiski/
2020.gada 19.martā Krievu valodā /rakstiski/
2020.gada 19., 20.martā Krievu valodā /mutiski/
2020.gada 19.maijā Latviešu valodā /rakstiski/
2020.gada 22.maijā Matemātikā /rakstiski/
2020.gada 26.maijā Latvijas un pasaules vēsturē /rakstiski/
2020.gada 28.maijā Ķīmijā /rakstiski/
2020.gada 3.jūnijā Bioloģijā /rakstiski/
2020.gada 5.jūnijā Fizikā /rakstiski/
2020.gada 1., 2.jūnijā Informātikā / rakstiski, praktiski/

Eksāmens :

2020.gada 28.maijā – literatūrā /mutiski/