no 2021.gada 1.septembra mainīti stundu laiki:

apstiprināts ar direktores rīkojumu nr.KCV/1.9/21/25, 30.08.2021. 

1. 830-910
2. 920-1000
3. 1010-1050
4. 1120-1200
5. 1240-1320
6. 1330-1410
7. 1420-1500
8. 1510-1550
9. 1555-1635