no 2021.gada 25.janvāra mainīti stundu laiki:

apstiprināts ar direktores rīkojumu nr.KCV/1.9/21/2, 22.01.2021. 

1. 830-910
2. 920-1000
3. 1010-1050
4. 1100-1140
5. 1150-1230
6. 1310-1350
7. 1400-1440
8. 1445-1525
9. 1530-1610

no 2020.gada 30.novembra mainīti stundu laiki:

apstiprināts ar direktores rīkojumu nr.1.9/67, 27.11.2020. 

1. 830-910

2. 920-1000
3. 1010-1050
4. 1105-1145
5. 1200-1240
6. 1255-1335
7. 1345-1425
8. 1430-1510

9. 1515-1555