Visiem, kuri vēlas 2019./2020. m.g. mācīties Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • skolas direktorei adresēts iesniegums;
  • medicīnas dokumenti (veidlapas 026/u);

Dokumentu iesniegšana 17. un 18.jūnijā pl. 9.00 – 13.00 210.kabinetā.

18.jūnijā pl. 13.00 tikšanās ar skolas vadību un klases audzinātājām.