Visiem, kuri vēlas 2018./2019. m.g. mācīties Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klasē,

š.g. 18. un 19. jūnijā no plkst. 9:00 – 13.00 211.kabinetā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
  • skolas direktorei adresēts iesniegums (aizpilda uz vietas);
  • apliecinājumi par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, projektos, sacensībās u.c. (9. klasē);
  • medicīnas dokumenti (veidlapas Nr. 086/u un 026/u);
  • dzimšanas apliecības kopija.

Š.g. 19. jūnijā plkst. 13.30 visiem skolēniem jāierodas uz pārrunām un informatīvo sanāksmi 104.kab., lai precizētu izglītības programmu, saņemtu mācību līdzekļu sarakstus.