10.klasē 

Uzņemšanas kārtība 10.klasei

Visiem, kuri vēlas 2020./2021. m.g. mācīties Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • skolas direktorei adresēts iesniegums;
  • izvēlēto priekšmetu plāns;
  • medicīnas dokumenti (veidlapas 026/u);

Dokumentu iesniegšana no 15. līdz 17.jūnijam pl. 9.00 – 13.00 201.kabinetā.

 

11. vai 12.klasē 

Uzņemšanas kārtība 11. un 12.klasē

Lai izglītojamo uzņemtu 11. vai 12. klasē, izglītojamā vecāks vai izglītojamais, ja tas sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādes lietvedībā:

  • Iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības programmā;
  •  apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • 10. vai 11. klases liecības kopiju (uzrādot oriģinālu).