Visiem, kuri vēlas 2018./2019. m.g. mācīties Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls);
  • skolas direktorei adresēts iesniegums (aizpilda uz vietas);
  • apliecinājumi par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, projektos, sacensībās u.c. (9. klasē);
  • medicīnas dokumenti (veidlapas Nr. 086/u un 026/u);
  • jāuzrāda dzimšanas apliecība.

Dokumentu iesniegšana 18. un 19.jūnijā pl. 9.00 – 12.00 210.kabinetā.

19.jūnijā pl. 12.00 tikšanās ar skolas vadību un klases audzinātājām.