1.klasē 2022./2023.m.g. 

Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē uzsāksim 1.februārī plkst. 8:00 (arī ar elektronisko parakstu iesniegtos iesniegumus).

Priekšrocības būs noteiktas bērniem, kuru brāļi un/vai māsas mācās Kuldīgas Centra vidusskolā un iestādes darbinieku bērniem.

Dokumentus ir iespēja iesniegt divos veidos:

 • Elektroniskā pieteikšanās (vecākiem, kuriem ir e-paraksts); iesnieguma veidlapa šeit, sūtīt uz e-pastu kcv@kuldiga.lv
 • Dokumentu pieņemšana klātienē, skolas telpās Ventspils ielā 16, no 1. februāra, darba dienās no plkst. 8:00 – 16:00, iepriekš vienojoties par ierašanās laiku, tālrunis: 27020536.

Piesakot bērnus, vecākiem/aizbildņiem nepieciešami šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • bērna dzimšanas apliecība. 

Iesnieguma veidlapa

Iesnieguma veidlapa, ja iesniegsiet ar elektronisko parakstu

Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē izglītības iestādēs uzsāks 1. februārī plkst. 8.00 (arī elektroniskajiem pieteikumiem – no 8.00).

2.-9.klasē

Izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Kuldīgas Centra vidusskolas lietvedībā iesniedz  sekojošus dokumentus:

 1. Iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu skolā;
 2. Iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu- liecību;
 3. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

10.klasē 

Uzņemšanas kārtība 10.klasē

Visiem, kuri vēlas mācīties Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • skolas direktorei adresēts iesniegumu;
 • izvēlēto priekšmetu plānu;
 • medicīnas dokumenti (veidlapas 026/u);

 

11. vai 12.klasē 

Uzņemšanas kārtība 11. un 12.klasē

Lai izglītojamo uzņemtu 11. vai 12. klasē, izglītojamā vecāks vai izglītojamais, ja tas sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādes lietvedībā:

 • Iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības programmā;
 •  apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • 10. vai 11. klases liecības kopiju (uzrādot oriģinālu).