Rūta Beltiņa

bibliotekāre

 

 


Inguna Bensone, 3.a
sākumskola
Pirmdiena        14.00-14.40,    Ve-133.
Piektdiena      13.00-13.30,     Ve-133.

 


Aija Beņislavska 
 informātika, programmēšana

Ceturtdiena        15.05-15.55,     Va-105.


Silvija Bergmane
bioloģija

Pirmdiena   7.50-8.25,     Ka-21.

Trešdiena   15.10-16.10 ,     Dz-01.

Ceturtdiena   15.10-16.10,     Dz-01.


Marita Berķe, 8.a
angļu valoda

Otrdiena      7.40-8.25,     Va-103.
Trešdiena       15.00-15.40    Ve-320.
Ceturtdiena       7.45-8.25 Ve-320; 15.00-15.40 Pi-01  

 


Aiga Bērziņa, 6.a
datorika

Otrdiena         14.20-15.00,    Va-105.

 


Maruta Birzniece, 9.a
matemātika
Pirmdiena      7.50-8.30,    Ka-24.

Trešdiena         7.50-8.30, 
15.55-16.35 ,    Ka-24.
Piektdiena      7.50-8.30,    Ka-24.


Ligita Brauna, 8.b
mūzika
Otrdiena       7.50-8.30,    Ve-138.

Trešdiena       13.30-15.00,    Ve-138
Ceturtdiena      14.20-15.00,   Va-113.


Maija Bredovska, 2.a
sākumskola
Otrdiena       14.00-14.40,    Ve-216.

Trešdiena         14.00-14.40,     Ve-123.


Aija Buka, 
skolotāja palīgs

 

 

 


Vija Bukāte, 1.b
sākumskola

Piektdiena             13.00-14.00,     Ve-127.

 


Maira Būdeniece, 2.c
sākumskola

Pirmdiena       13.00-14.00,      Ve-217.

 


Krista Dēvita,  
 latviešu valoda, literatūra

 

 

 Iveta Eglīte, 12.

ģeogrāfija, dabaszinības, dabaszinātnes

Pirmdiena         16.00-17.00,         Kalna ielā
Trešdiena   16.00-17.00,         Kalna ielā

 


Sanita Ermane
Latvijas vēsture, pasaules vēsture, Latvijas un pasaules vēsture

Trešdiena   7.50-8.25,      Ka-12.
Ceturtdiena 7.50-8.25,      Pi-02.

 


Krists Felš-Milbergs, 6.a
matemātika, ekonomika

Otrdiena 15.10-15.50,    Va-200. 

Ceturtdiena 15.10-15.50,    Va-200. 


Anna Felš-Milberga
spāņu valoda, skolotāja palīgs

Otrdiena          15.50-16.50,         Ka-24.a

 


Larisa Flugrāte
sociālās zinības
Otrdiena   8.00-8.25,       Ka-13.

Trešdiena   13.30-14.10,       Va-110.Toms Fogels

Dizains un tehnoloģijas II

Pirmdiena      15.55-16.35,    Va-100.
Trešdiena         15.55-16.35,        Va-100.

 Daiga Fokina, 2.b

sākumskola

Piektdiena       12.20-13.00,     Ve-220.

 


Sarmīte Grose, 1.c
sākumskola

Pirmdiena   14.00-15.00,         Ve-320.
 Piektdiena     13.20-14.20,        Va-111.Ausma Grundmane

vizuālā māksla

Ceturtdiena        15.10-15.50,           Vakara ielā

 Irina Hofmarka, 3.b

sākumskola, krievu valoda

Otrdiena         14.00-14.40,        Ve-228.
Trešdiena          14.00-14.30,      Ve-228.
Piektdiena   14.00-14.40,         Va-110.

 


Jānis Jerumanis, 4.c
sports

Otrdiena        8.00-8.30,       manēža
Ceturtdiena     14.20-15.00,     manēža

 


Sigita Jirgensone
logopēde

    404.kab.

 

 


Ilze Klints
fizika

Pirmdiena       15.55-16.35,       Ka-13.

Trešdiena     15.55-16.35,         Va-205.

Ceturtdiena       15.55-16.35,       Va-205.
Piektdiena        14.20-15.00,         Ka-24.

 Inga Kromane, 3.c

sākumskola

Pirmdiena         8.00-8.20,         Ve-124.
Otrdiena          8.00-8.20,         Ve-124.
Piektdiena       13.00-13.40,         Ve-124.

 Vega Kūma, 5.b

sports

Ceturtdiena      15.00-15.30,   manēža
Piektdiena      14.30-15.00,       manēža

 Aija Lancmane, 4.b

sports

Otrdiena     14.20-15.00 ,      manēža
Ceturtdiena       16.00-16.40,      manēža

 Santa Lapiņa

matemātika

Pirmdiena     15.10-15.50,        Pi-01.
Otrdiena       7.35-8.15,        Dz-02.
Ceturtdiena        7.35-8.15,       Pi-01.


Jana Liņķe, 6b 
krievu valoda

Pirmdiena        15.15-16.15,      Va-204.
Ceturtdiena        15.15-16.15,       Va-204.Maija Ļeļa

latviešu valoda, literatūra

Pirmdiena      14.20-15.20,     Vakara ielā

Trešdiena   15.10-16.10,    Kalna ielā
Piektdiena      14.20-15.20,     Vakara ielā

 


Madara Maija Mančinska
literatūra, teātra māksla

Pirmdiena        14.20-16.35,      Va-103.

 


 
Gita Mazā, 5.c

Dizains un tehnoloģijas

Otrdiena      14.20-15.00,     Va-202.
Trešdiena      15.55-16.35,     Va-202.

 


Iveta Megne
sākumskola

 

 

 


Liene Mūrniece, 10.
matemātika

Otrdiena          7.40-8.20,         Ka-21.

Ceturtdiena          16.00-16.40,         Ve-320.


 


Ieva Ņečiporuka, 4.a

sports

Pirmdiena        15.55-16.35,      manēža

 

 


Inga Reimane
angļu valoda, politika un tiesības

Pirmdiena     14.10-14.50,    Va-204.
Ceturtdiena   13.10-14.30,     Ventspils ielā

 


Juta Reķele
sociālās zinības

Otrdiena          15.10-15.50,         Kalna ielā

Ceturtdiena          15.10-15.50,         Vakara ielā

 


Inna Rīna
vizuālā māksla

Trešdiena        14.20-15.00,         Ve-228.
Ceturtdiena       14.20-15.00,        Va-200.

 Ilze Roberta, 6.a

latviešu valoda, literatūra

Trešdiena        15.00-16.00,      Dz-02.
Ceturtdiena     15.00-16.00,      Dz-02.

Piektdiena        15.00-16.00,      Dz-02.


Lelde Selecka
datorika

Pirmdiena      14.20-15.00,     Ve-225.
Ceturtdiena     15.10-15.50,       Ve-306./ZOOM


Antra Spuļģe, 11.
novada mācība, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija, sociālās zinības

Pirmdiena      15.55-16.35,      Ka-21.
Trešdiena      7.45-8.25,  Ka-25.
Ceturtdiena      15.10-15.50,      Vakara ielā

Piektdiena      7.45-8.25 Sm-K.,
15.10-15.50,      Ka-21.


Annija Stateviča
ķīmija

Pirmdiena     15.10-15.50,        Ve-320.
Otrdiena       15.55-17.45,        Ka-25.
Trešdiena        15.10-15.50,       Ve-320.

 


Aina Stepēna
krievu valoda

Otrdiena      15.10-15.50,       Ka-12
Trešdiena      15.55-16.35,  Dz-01


 Monta Svilpe, 8.c
angļu valoda, vācu valoda

Pirmdiena     15.50-16.30,     Ka-12.

Trešdiena     7.50-8.30,     Va-111.
Piektdiena        15.50-16.30,     Ka-21.


Dagnija Šteinberga
mūzika

Pirmdiena      15.10-15.50,      Ve-113.

Ceturtdiena      14.20-15.00,      Ve-113.


Laura Šternberga
bioloģija

 

 


Aiva Timšāne
bioloģija, dabaszinības, sociālās zinības

Trešdiena      14.20-15.00,      Va-200.

Piektdiena      14.20-15.00,      Va-200.Indra Tīruma, 1.a

sākumskola, dabaszinības

Pirmdiena         14.10-15.10,     Va-110.

Piektdiena        13.00-14.00,     Ve-126.


Inese Titova, 5.a
pedagogs karjeras konsultants, dabaszinības

Ceturtdiena         13.25-14.45,     Va-103.

 


Ilona Valkovska
latviešu valoda

Pirmdiena      14.20-15.00,      Va-206.

Otrdiena      14.20-15.00,      Va-206.
Piektdiena       14.20-15.00,     Va-206.


Inta Vaselāne
matemātika

Pirmdiena   8.00-8.25 Sm-K., 14.15-16.25,      Va-101.
Otrdiena      15.05-15.55,      Pi-02.Sanita Vickope, 9.b

latviešu valoda, literatūra

Pirmdiena   16.00-17.00,        Ka-14.
Ceturtdiena       15.10-16.10,    Va-200.


Linda Vilmane, 7.c
angļu valoda

Otrdiena     14.20-15.00,       Vakara ielā
Trešdiena    15.55-16.35,     Kalna ielā


Daila Zaļkalne-Ernstsone, 9.c
Skolas sociālais pedagogs

   Ve-

 

 


Laura Zariņa, 7.b
matemātika, ekonomika

 Otrdiena      15.55-16.35,    Va-101.
Ceturtdiena     14.20-15.50,    Va-101.


 

Mārīte Zāģere, 9.d
angļu valoda

Pirmdiena        15.10-16.00,      Va-202.

Trešdiena        7.45-8.25,    Va-205.
Ceturtdiena         7.45-8.25,       Va-205.

 


Santa Zeidaka
psiholoģija

Pirmdiena        7.45-8.25,     Sm-01.

 

 Dzidra Zernevica

skolotāja palīgs

 

 


..