Kuldīgas novada metodiskā darba prioritāte 2018./2019.mācību gadā:

Mācību stundas kvalitāte – mācību stratēģiska plānošana un efektīva īstenošana

 

Kuldīgas Centra vidusskolas  metodiskā darba prioritāte 2018./2019.mācību gadā

Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana:

  • Efektīva mācību stunda-stratēģiska plānošana un efektīva īstenošana ( SR ;AS);
  • Pedagogu profesionālās prakses pilnveide, sadarbojoties ar  kolēģiem, skolēnu mācīšanās atbalstam.