Konkursi Valstiskajā nedēļā

7.klašu konkursā”Iepazīsti Kuldīgu!” 1.vieta – 7.c kl. komandai “Kosmonauti” (Ralfs Vīgants, Toms Roberts, Valters Rubenis, Mārtiņš Peniķis) 2.vieta  – 7.a  komandai “Mazie gudrinieki” (Samanta Līberga, Sabīne Ozolllapa, Denīze Solomahina, Katrīna Stepanova) 3.vieta – 7.b  komandai “Mazie gudrinieki”(Deila Cēberga, Rihards Ponomarjovs, Ance