Lepojamies!

Kuldīgas Centra vidusskolas 8.kl. skolēni Kristers Gelzis un Mārtiņš Peniķis piedalījās Esri Eiropas ĢIS Skolu programmas rīkotajā konkursā “Man īpaša vieta Latvijā”. Skolotājs Raivis Jasinskis. Šī konkursa mērķis bija aicināt skolēnus parādīt savas tehnoloģiju izmantošanas prasmes, patstāvīgi izveidojot radošu stāstu