Bērnu pieteikšana mācībām

Bērnu pieteikšana mācībām Kuldīgas Centra vidusskolas 1. klasē – pēc ārkārtējās situācijas beigām, kā lēmusi Kuldīgas novada pašvaldība.

Līdz ar ārkārtējo situāciju valstī, lai novērstu pulcēšanos, nolemts bērnu pieteikšanu 1. klasei Kuldīgas novada izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadam pārcelt uz nedaudz vēlāku laiku – pēc tam, kad ārkārtējā situācija būs beigusies. Par konkrētu laiku, kad Kuldīgas novada pašvaldība organizēs bērnu pieteikšanu, informēsim atsevišķi.

Ceļā uz valsts ģimnāzijas statusu

Kuldīgas novada Domes 17. decembra sēdē Domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja Kuldīgas Centra vidusskolas apņemšanos iegūt valsts ģimnāzijas statusu, kas apliecināts Domei iesniegtajā Kuldīgas Centra vidusskolas Skolas padomes priekšlikumā.

“Esam izvērtējuši savu darbu, saņēmuši iedrošinājumu no sabiedrības un atbalstu no skolas padomes valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas procedūras uzsākšanai. Apzināmies, ka būs jāiegulda vēl vairāk darba, lai nodrošinātu izglītības procesa kvalitāti un sasniegtu rezultātu atbilstoši valsts ģimnāzijas noteiktajiem kritērijiem,” uzsver skolas direktore, Domes deputāte Brigita Freija.

Kuldīgas Centra vidusskola var lepoties ar lieliskiem skolēnu sasniegumiem dažāda mēroga konferencēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, konkursos, olimpiādēs. Arī skolas rekonstrukcijas un modernizācijas projekts, ko paredzēts paveikt līdz 2022. gadam rudenim, būs būtisks arguments, kādēļ skolai saņemt valsts ģimnāzijas nosaukumu.

“Vispārējā izglītībā ir nepieciešams mērķtiecīgi organizēts darbs mācību procesa pilnveidē, tai skaitā radot iespējas spējīgo skolēnu talantu savlaicīgai atklāšanai un izkopšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu un individualizētu atbalstu skolēnu izcilībai. Ceru, ka mums visiem kopā izdosies un ieguvēji būs mūsu novada jaunieši,” valsts ģimnāzijas statusa iegūšanas vajadzību skaidro skolas vadītāja.

Ministru kabineta noteikumi nosaka – lai varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, vismaz pēdējos trīs mācību gadus izglītības iestādei vispārējās vidējās izglītības programmas apguvē jāīsteno ne mazāk kā trīs padziļinātie kursu komplekti, kā arī tai nedrīkst būt mazāk par pieciem padziļinātiem un diviem specializētiem kursiem. Tā kā tikai šajā mācību gadā vidusskolās visā Latvijā ir sākusies jaunā modeļu un grozu sistēma, skolas, tostarp Kuldīgas Centra vidusskola, šo kritēriju varēs izpildīt tikai 2023. gadā.

Šobrīd Kuldīgas Centra vidusskolā mācās 668 skolēni, tostarp vidusskolā zināšanas un prasmes apgūst 88 jaunieši.

Viduskursas stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa 2020” ceturtdaļfināls

Konkursā piedalījās 9 dalībnieki, kuri bija sagatavojuši video priekšnesumu, kurā bija iekļautas latviešu tautas un cittautu pasakas, stāsti iz dzīves, nostāsti un pat anekdotes. Uz konkursa pusfinālu, kas arī tiks organizēts attālināti, tika izvirzīti pieci Lielā stāstnieka titula ieguvēji:

Linda Ābolte (Kuldīgas Centra vidusskola, skolotāja Maija Bredovska)

Amanda Daniela Fībiga (Kuldīgas Centra vidusskola, skolotāja Maija Bredovska)

Tomijs Saulgriezis (Kuldīgas Centra vidusskola, skolotāja Maija Bredovska)

Savukārt 2019.gada konkursa finālā Dižās stāstnieces titula ieguvēja un konkursa “Teci, teci valodiņa 2020” ceturtdaļfināla dalībniece ar labiem rezultātiem Alise Ābolte (Kuldīgas Centra vidusskola, skolotāja Sanita Vickope) Viduskursas novadu konkursa finālā pārstāvēs bez pusfināla atlases, jo iepriekšējo gadu finālisti, kas ieguvuši Dižā stāstnieka titulu, iegūst šādu priekšrocību.

LEPOJAMIES!