Lepojamies!

Apsveicam Kuldīgas Centra vidusskolas komandu “Prātnieki” ar iekļūšanu atklātās olimpiādes “Uzdrīkstos, domāju, radu!” finālā! Komandā – Gustavs Eglītis, Kārlis Gūtmanis, Dāvis Leimanis, Olivers Purviņš, Anna Poriņa, Līga Brasla. Skolotājas – Ginta Jasinska, Aiga Bērziņa. Paldies skolotājiem – Tomam Fogelam un Raivim Jasinskim!

Aprīlī 46 komandas (4.-5.kl. skolēni) turpināja dalību atklātajā olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu!”. Otrajā kārtā skolēni sadarbojās komandā, veidojot video, kas demonstrē un skaidro zobratu darbības principus un to pielietojumu. Izgudroja ierīci un veidoja prototipu ierīces mehānismam. 24 komandas turpina dalību olimpiādes fināla kārtā š.g. 14.maijā.

Lepojamies!

2021. gada kartes stāstu konkurss skolēniem: Iepazīsti Latviju!

Jau otro gadu ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) nozares uzņēmums Envirotech organizēja kartes stāstu konkursu skolēniem. Arī šogad šajā konkursā piedalījās un veidoja kartes stāstu par pašu izvēlētu tēmu Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni:

Alise Ābolte https://storymaps.arcgis.com/…/2b033719e6b343ab98627d5f…

Alekss Stepēnshttps://storymaps.arcgis.com/…/1695f5dca7ab4bb8984ce4d6…

Martins Mustaps https://storymaps.arcgis.com/…/d2d66b91b21e47b99102d4b8…

Daniela Medne https://storymaps.arcgis.com/…/92f103c09b434228ac6743da… 

Agnese Braunfelde https://storymaps.arcgis.com/…/1d1bd8eee2124d66929fa5cd…Zane Šefanovskahttps://storymaps.arcgis.com/…/c4859828de674e50a2713572…

Mārtiņš Peniķis https://storymaps.arcgis.com/…/d614ff8678934e179438b568…

Skolotāja – Ginta Jasinska

LEPOJAMIES!

Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

31. martā Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 45. konferencē Kuldīgas Centra vidusskolu pārstāvēja 9 skolēni ar saviem pētījumiem dažādās zinātņu nozarēs: medicīnas un veselības zinātnes (Marta Fogele, vadītāja Inga Reimane), socioloģija un sociālais darbs (Francis Ernests Laškovs un Lauris Grīniņš, vadītāja Aiga Bērziņa; Eduards Namejs Freibergs, vadītāja Ilze Roberta), vēsture un arheoloģija (Rebeka Rīna, vadītāja Antra Spuļģe), fizika (Elans Raitums- Šāvējs, vadītāja Ilze Klints), inženierzinātnes un tehnoloģijas (Toms Blāķis, vadītāja Iveta Eglīte).

Divi no Kuldīgas Centra vidusskolas dalībniekiem guva izcilu novērtējumu valsts konferencē:

I pakāpe socioloģijas nozarē Ralfam Pīpītim ar pētījumu “Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā” (vadītāja Iveta Eglīte),

II pakāpe tiesību zinātnē Montai Bērziņai ar darbu “Pacientu informētība par savām tiesībām kā tiesiskā regulējuma efektivitātes elements Kuldīgas novadā”(vadītāja Inga Reimane).

LEPOJAMIES!

Pēc brīvlaika mācāmies attālināti

Kuldīgas novadā no 22. marta mācības visās klašu grupās vispārizglītojošās skolas organizēs attālinātā formā, jo atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra datiem, Kuldīgas novada pašvaldībā divu nedēļu saslimstības rādītājs pārsniedzis 220 slieksni uz 100 000 iedzīvotājiem.

https://www.kuldiga.lv/izglitiba/5564-pec-skolenu-brivlaika-kuldigas-novada-berni-macisies-attalinati