Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

31. martā Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 45. konferencē Kuldīgas Centra vidusskolu pārstāvēja 9 skolēni ar saviem pētījumiem dažādās zinātņu nozarēs: medicīnas un veselības zinātnes (Marta Fogele, vadītāja Inga Reimane), socioloģija un sociālais darbs (Francis Ernests Laškovs un Lauris Grīniņš, vadītāja Aiga Bērziņa; Eduards Namejs Freibergs, vadītāja Ilze Roberta), vēsture un arheoloģija (Rebeka Rīna, vadītāja Antra Spuļģe), fizika (Elans Raitums- Šāvējs, vadītāja Ilze Klints), inženierzinātnes un tehnoloģijas (Toms Blāķis, vadītāja Iveta Eglīte).

Divi no Kuldīgas Centra vidusskolas dalībniekiem guva izcilu novērtējumu valsts konferencē:

I pakāpe socioloģijas nozarē Ralfam Pīpītim ar pētījumu “Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā” (vadītāja Iveta Eglīte),

II pakāpe tiesību zinātnē Montai Bērziņai ar darbu “Pacientu informētība par savām tiesībām kā tiesiskā regulējuma efektivitātes elements Kuldīgas novadā”(vadītāja Inga Reimane).

LEPOJAMIES!

Pēc brīvlaika mācāmies attālināti

Kuldīgas novadā no 22. marta mācības visās klašu grupās vispārizglītojošās skolas organizēs attālinātā formā, jo atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra datiem, Kuldīgas novada pašvaldībā divu nedēļu saslimstības rādītājs pārsniedzis 220 slieksni uz 100 000 iedzīvotājiem.

https://www.kuldiga.lv/izglitiba/5564-pec-skolenu-brivlaika-kuldigas-novada-berni-macisies-attalinati

Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu reģionālajā konferencē

1. pakāpe (uzaicināti uz valsts konferenci)

MONTA BĒRZIŅA /skolotāja INGA REIMANE/

RALFS PĪPĪTIS /skolotāja IVETA EGLĪTE /

TOMS BLĀĶIS /skolotāja IVETA EGLĪTE/

2.pakāpe (uzaicināti uz valsts konferenci)

EDUARDS NAMEJS FREIBERGS /skolotāja ILZE ROBERTA/

FRANCIS ERNESTS LAŠKOVS /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/

MARTA FOGELE /skolotāja INGA REIMANE/

REBEKA RĪNA /skolotāja ANTRA SPUĻĢE/

LAURIS GRĪNIŅŠ /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/

ELANS RAITUMS-ŠĀVĒJS /skolotāja ILZE KLINTS/

3.pakāpe

ROBERTS SOROKINS /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/

JĒKABS JANSONS /skolotāja LIENE MŪRNIECE/

MADARA TĪNA GULBE /skolotāja INGA REIMANE/

RALFS KUDROVSKIS /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/

ROLANDS IBERGS /skolotāja GINTA JASINSKA/

LEPOJAMIES!