Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 5. – 8. kl.

3.vieta – ANCE ŠPICERE (5.kl.)

Atzinība – DACE VERPAKOVSKA (5.kl.)

Skolotāja  MARUTA BIRZNIECE

Atzinība – AILIJA GAROZA (5.kl.)

Skolotāja  GUNTA JANKOVSKA

1.vieta – MEGIJA VASELĀNE (6.kl.)

2.vieta – KATRĪNA KIRIČENKO (6.kl.)

Skolotāja  SANTA LAPIŅA

1.vieta – GUSTAVS NOLLE (8.kl.)

Atzinība – KRISTAPS GOLDBERGS (8.kl.)

Skolotāja INTA VASELĀNE

LEPOJAMIES!

Kuldīgas novada zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas konference

Kuldīgas Centra vidusskolu Kuldīgas novada zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas konferencē pārstāvēja 11 skolēni. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu!

dav

  • Humanitāro zinātņu sekcijā:

2.vieta – EVELĪNA VASIĻČIKA (darba vadītāja EGITA GAILE)

3.vieta – ELĒNA KARĪNA AKMANE (darba vadītāja DAIGA FOKINA)

  • Sociālo zinātņu sekcijā:

1.vieta – MONTA GEIDE (darba vadītāja AIGA BĒRZIŅA)

2.vieta – RIČARDS VĒVERS (darba vadītāja IVETA EGLĪTE)

3.vieta – ELĪNA DIEZIŅA (darba vadītāja INDRA IVETA GAILE)

  • Dabas zinātņu sekcijā:

2.vieta – VANESA SILVESTROVA (darba vadītāja GUNTA JANKOVSKA)

3.vieta – NIKLĀVS DVARONS (darba vadītāja IVETA EGLĪTE)

Lepojamies ar sasniegtajiem rezultātiem!