Kuldīgas novadā sveic labākos skolēnus

2. maijā Kuldīgas novada pašvaldība sveica 78 novada izcilākos skolēnus – jauniešus, kuriem ir augsti sasniegumi novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, publiskās runas konkursos, kā arī skolēnus, kuri ir aktīvi sabiedriskajā darbībā un popularizē savas skolas, novada vārdu. (avots)

Pasākumā tika godināti Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni Ralfs Pīpītis, Monta Bērziņa, Katrina Bžalava, Estere Luīze Rožkalna, Mārcis Kristians Zītars, Aigars Jēkabsons, Ulla Januša, Katrīna Stjopočkina, Alise Ābolte, Liene Haritone.

LEPOJAMIES!

Nordplus projekts “Earth Harmony Living”

No 10.- 13. aprīlim Nordplus projekta “Earth Harmony Living” ietvaros 8. klases skolēnu grupa (Katrīna Stjopočkina, Alise Ābolte, Enija Bērzupa, Luīze Plūme, Rodrigo Reimanis, Leonards Reimanis, Roberts Aleksandrs Zītars, Alekss Stepēns, Ralfs Rozentāls) kopā ar skolotājām Ingu Reimani un Mārīti Zāģeri uzņēma viesus no Lietuvas –  Klaipēdas Gedminu ģimnāzijas, lai kopīgi diskutētu par globālām vides problēmām, piedāvātu savas idejas to risinājumam, kā arī iepazītu kultūru un tradīcijas, veidotu draudzības saiknes.

Kuldīgā dalībniekiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās,  iepazīt skaistākās pilsētas vietas, viesoties Koģenerācijas stacijā un klavieru darbnīcā Klavins Piano, apmeklēt Riežupes parku un smilšu alas

Matemātikas valsts 72. olimpiādes otrais (novadu) posms 5. – 8. kl.

5.kl.

Atzinība

ANNA TROPIŅA (skolotājs KRISTS FELŠ-MILBERGS)

NENSIJA MIGOVIČA (skolotāja INTA VASELĀNE)

KARĪNA JEĻISEJEVA (skolotāja INTA VASELĀNE)

LINDA KRŪMIŅA (skolotāja INTA VASELĀNE)

6.kl.

2.vieta – MATĪSS GERTKE (skolotājs KRISTS FELŠ-MILBERGS)

Atzinība – ARTŪRS PORIĶIS (skolotāja LAURA ZARIŅA)

7.kl.

Atzinība – KRISTAPS GAROZA (skolotāja MARUTA BIRZNIECE)

8.kl.

1.vieta – ALISE ĀBOLTE (skolotājs KRISTS FELŠ-MILBERGS)

3.vieta – ROBERTS ALEKSANDRS ZĪTARS (skolotājs KRISTS FELŠ-MILBERGS)

Atzinība – GATIS GRUNTIŅŠ (skolotāja MARUTA BIRZNIECE)

LEPOJAMIES!

Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

25. martā Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 46. konferencē Kuldīgas Centra vidusskolu pārstāvēja 7 skolēni ar saviem pētījumiem sociālo zinātņu nozarē (Sanija Kleinberga, Estere Luīze Rožkalna, vadītāja Aiga Bērziņa; Mārtiņš Skrickis, vadītāja Iveta Eglīte; Evita Slaviņa, Alise Paškovska, Mārcis Kristians Zītars, Katrīna Bžalava, vadītāja Inga Reimane).

Visi darbi saņēma augstu novērtējumu, bet trīs no tiem guva izcilus panākumus :

I pakāpe komunikācijas zinātnē 12. m klases skolniecei Katrīnai Bžalavai ar darbu “Covid-19 ierobežojumu atspoguļojums Gata Šļūkas karikatūrās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam” (vadītāja Inga Reimane).

II pakāpe socioloģijā 11. klases skolniecei Esterei Luīzei Rožkalnai ar darbu “Kuldīgas iedzīvotāju viedoklis par vegānismu” (vadītāja Aiga Bērziņa).

III pakāpe tiesību zinātnē 11. klases skolniekam Mārcim Kristianam Zītaram ar darbu “Vārda brīvības tiesiskie ierobežojumi” (vadītāja Inga Reimane).

Estere Luīze Rožkalna un Sanija Kleinberga par izstrādātajiem darbiem socioloģijā saņēma speciālbalvas no Latvijas Universitātes un Labklājības ministrijas.

LEPOJAMIES!

Future Heroes

Lepojamies!
Kuldīgas Centra vidusskolas  skolnieces Ulla Januša (9.b) un Katrīna Stjopočkina (8.b)  veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes, programmas moto – Veido nākotni pati!
Programmu atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā un SEB banka, tā notiek jau otro gadu.
Jaunietes, sešu mēnešu garumā, kopā ar vēl 50 jaunietēm no visas Latvijas piedalās 8 prasmju darbnīcās, kā, piemēram, Līderība un risinājumu rašana, Tehnoloģijas un uzņēmējdarbība, Digitālā komunikācija un medijpratība. Programma norit angļu valodā, lai vienlaikus ar līderībai nepieciešamo iemaņu apguvi, būtu iespēja pilnveidot arī komunikācijas prasmes svešvalodā.
Apmācības procesa laikā dažādu jomu līderu vadībā, apgūst teorētiskas zināšanas, praktiski darbojas un pilnveido sevi, kā arī rod iedvesmu jaunām idejām. Programmas laikā jaunietes strādā komandās – pieredzējušu mentoru vadībā īstenojot sociālos un uzņēmējdarbības projektus.