Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības konference

Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms šī gada 3.aprīlī pirmo reizi norisinājās attālināti.

Valsts Zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti:

I pakāpe Mārtiņš Dadzis “Valsts un pašvaldības institūciju pasākumi narkotisko vielu izplatības ierobežošanai jauniešu vidū Kuldīgā” (sk. Inga Reimane)

III pakāpe Marta Olštreina “Sievietes politikā Kuldīgas novada pašvaldībā” (sk. Inga Reimane)

Uz Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības konferenci tika izvirzīti un konferencē piedalījās:

Betija Grabovske (sk. Iveta Eglīte),

Vanesa Pirina (sk. Santa Lapiņa),

Džasmīne Brahmane (sk. Silvija Bergmane),

KitijaBubinduse (sk. Antra Spuļģe),

Ance Brālīte (sk. Aiga Bērziņa),

Akvelīna Klampe (sk. Inga Reimane),

Emīls Līdaka (sk. Inga Reimane).

LEPOJAMIES!

ZPD plakāti

Par ceļojumiem uz ārzemēm

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas neprognozējamo izplatību, izglītības iestādei ir jāpieprasa no vecākiem, kuri plāno ar saviem bērniem doties ārvalstu ceļojumā, informācija par valsti, uz kuru plānots doties, ceļojuma laiku un vietu, lai izglītības iestāde kopā ar epidemioloģisko dienestu varētu plānot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus iestādē.

Ja plānojat doties kopā ar bērniem ārvalstu ceļojumā, lūgums aizpildīt anketu: