Nordplus projekts “21st Century Lesson”

2019./2020. Mācību gadā Kuldīgas Centra vidusskola koordinē Nordplus projektu “21st Century Lesson”, partnerskolas- Engerdāles pamatskola (Norvēģija) un Klaipēdas Gedminu proģimnāzija (Lietuva). Projekta mērķis: veicināt inovatīvu mācību metožu un pieeju, īpaši, informācijas tehnoloģiju rīku, ieviešanu mācību stundās, attīstīt skolotāju profesionālās spējas, īstenojot sadarbību un pieredzes un labās prakses apmaiņu ar partnerskolu kolēģiem. Galvenās projekta aktivitātes ir mācību vizītes skolotājiem, kas tiek īstenotas visās trīs partnerskolās. Vizīšu gaitā skolotāji vēro kolēģu stundas, diskutē par aktuālām problēmām izglītībā, kā arī iepazīst partnervalstu kultūru un dzīvesveidu. Pirmā vizīte Kuldīgas Centra vidusskolā notika 29.09.- 05.10. Savu pieredzi mācību stundās demonstrēja Aiga Bērziņa- informātika, Toms Fogels- mājturība un tehnoloģijas, Mārīte Zāģere- angļu val., Iveta Eglīte- dabaszinības, Lelde Selecka- informātika, Inga Reimane- angļu val. Pēc atklāto stundu apmeklējuma kolēģi no Lietuvas un Norvēģijas augstu novērtēja mūsu skolotāju profesionalitāti, kā arī skolēnu izcilo organizētību mācību stundās. Mūsu viesus priecēja arī latviešu valodas nodarbības, kultūras vakari un ekskursijas uz Ventspils un Rīgas tehnoloģiju centriem. KCV skolotāji gatavojas apmeklēt partnerskolas Klaipēdā (23.- 29.02.) un Engerdālē (19.-25. 04.).

Seminārs „Jauno uzņēmēju skola 2019”

Kuldīgas Centra vidusskolā norisinās Junior Achievement Latvia rīkotais seminārs Kuldīgas reģionā „Jauno uzņēmēju skola 2019”.
Atklāšanā dalībniekus uzrunāja Jānis Krievāns, JA Latvia valdes priekšsēdētājs, Ilze Dambīte-Damberga, Kuldīgas novada Domes izpilddirektore, Brigita Freija, Kuldīgas Centra vidusskolas direktore.
Seminārā dalībniekus ar saviem biznesa veiksmes stāstiem iedvesmos esošie uzņēmēji, LIAA biznesa inkubatoru pārstāvji, SMU programmas dalībnieki atklās savu pieredzi un ieguvumus, un JA Latvia pārstāvji pastāstīs par iespēju uzsākt uzņēmējdarbību jau skolas laikā.
Pasākums tiek īstenots LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ilggadējs atbalstītājs ir Swedbank Latvia.