Finanšu pratības konkurss “Biznesa pasakas”

laureāts 

9.a klases skolēns – GUSTAVS NOLLE

Skolotāja – SILVIJA HERCA

5.-9. klašu skolēni tika aicināti sacerēt Biznesa pasaku par ekonomikas un uzņēmējdarbības tēmām. Konkursā iesūtītas 178  pasakas, kuras izvērtēja JA Latvija sadarības partneri un atbalstītāji. Komisija  no visiem iesūtītajiem darbiem laureātos izvirzījusi 23 pasaku autorus, kuri ir uzaicināti uz Finanšu pratības konkursa apbalvošanas ceremoniju 18. maijāLatvijas Bankā. Konkursa “Biznesa pasakas” laureāti un viņu skolotāji dosies ekskursijā arī uz LR Saeimu.

LEPOJAMIES!

Skolēnu reitings pēc vidējā vērtējuma 2018. gada aprīlī

12.kl. grupā
1.vieta – Luīze Šteina
2.vieta – Vanesa Silvestrova
3.vieta – Madara Maija Mančinska

11.kl. grupā
1.vieta – Elza Kūma
2.vieta – Annija Kleinberga
3.vieta – Kristiana Kovaļevska

10.kl. grupā
1.vieta – Kristaps Mikāls
2.vieta – Ieva Aiga Celma
3.vieta – Paula Tīruma

9.kl. grupā
1.vieta – Signe Ozola
2.vieta – Gustavs Nolle, Līva Vaivade
3.vieta – Betija Grabovske

8.kl. grupā
1.vieta – Ralfs Pīpītis
2.vieta – Katrīna Bžalava
3.vieta – Toms Janušs

7.kl. grupā
1.vieta – Megija Vaselāne
2.vieta – Katrīna Kiričenko

3.vieta – Zanda Kūlaine

6.kl. grupā
1.vieta – Sabīne Ozollapa
2.vieta – Samanta Līberga
3.vieta – Paula Kate Tamsone

5.kl. grupā
1.vieta – Elizabete Midletone
2.vieta – Ulla Emīlija Gauja
3.vieta – Rūdolfs Saulgriezis

4.kl. grupā
1.vieta – Alise Ābolte
2.vieta – Enija Bērzupa, Katrīna Stjopočkina
3.vieta – Marta Marija Raksa

3.kl. grupā
1.vieta – Aleksandra Iļjina, Ilze Freimane, Kristaps Garoza
2.vieta – Marts Roberts, Anete Grābante, Elizabete Dravniece

3.vieta – Amanda Bredovska

 

2.kl. grupā
1.vieta – Anna Poriņa
2.vieta – Toms Ugo Liekniņš, Matīss Gertke, Nika Nikaze

3.vieta – Ernests Šimpermanis