Matemātikas valsts 72. olimpiādes otrais (novadu) posms 5. – 8. kl.

5.kl.

Atzinība

ANNA TROPIŅA (skolotājs KRISTS FELŠ-MILBERGS)

NENSIJA MIGOVIČA (skolotāja INTA VASELĀNE)

KARĪNA JEĻISEJEVA (skolotāja INTA VASELĀNE)

LINDA KRŪMIŅA (skolotāja INTA VASELĀNE)

6.kl.

2.vieta – MATĪSS GERTKE (skolotājs KRISTS FELŠ-MILBERGS)

Atzinība – ARTŪRS PORIĶIS (skolotāja LAURA ZARIŅA)

7.kl.

Atzinība – KRISTAPS GAROZA (skolotāja MARUTA BIRZNIECE)

8.kl.

1.vieta – ALISE ĀBOLTE (skolotājs KRISTS FELŠ-MILBERGS)

3.vieta – ROBERTS ALEKSANDRS ZĪTARS (skolotājs KRISTS FELŠ-MILBERGS)

Atzinība – GATIS GRUNTIŅŠ (skolotāja MARUTA BIRZNIECE)

LEPOJAMIES!

Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

25. martā Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 46. konferencē Kuldīgas Centra vidusskolu pārstāvēja 7 skolēni ar saviem pētījumiem sociālo zinātņu nozarē (Sanija Kleinberga, Estere Luīze Rožkalna, vadītāja Aiga Bērziņa; Mārtiņš Skrickis, vadītāja Iveta Eglīte; Evita Slaviņa, Alise Paškovska, Mārcis Kristians Zītars, Katrīna Bžalava, vadītāja Inga Reimane).

Visi darbi saņēma augstu novērtējumu, bet trīs no tiem guva izcilus panākumus :

I pakāpe komunikācijas zinātnē 12. m klases skolniecei Katrīnai Bžalavai ar darbu “Covid-19 ierobežojumu atspoguļojums Gata Šļūkas karikatūrās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam” (vadītāja Inga Reimane).

II pakāpe socioloģijā 11. klases skolniecei Esterei Luīzei Rožkalnai ar darbu “Kuldīgas iedzīvotāju viedoklis par vegānismu” (vadītāja Aiga Bērziņa).

III pakāpe tiesību zinātnē 11. klases skolniekam Mārcim Kristianam Zītaram ar darbu “Vārda brīvības tiesiskie ierobežojumi” (vadītāja Inga Reimane).

Estere Luīze Rožkalna un Sanija Kleinberga par izstrādātajiem darbiem socioloģijā saņēma speciālbalvas no Latvijas Universitātes un Labklājības ministrijas.

LEPOJAMIES!

Future Heroes

Lepojamies!
Kuldīgas Centra vidusskolas  skolnieces Ulla Januša (9.b) un Katrīna Stjopočkina (8.b)  veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes, programmas moto – Veido nākotni pati!
Programmu atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā un SEB banka, tā notiek jau otro gadu.
Jaunietes, sešu mēnešu garumā, kopā ar vēl 50 jaunietēm no visas Latvijas piedalās 8 prasmju darbnīcās, kā, piemēram, Līderība un risinājumu rašana, Tehnoloģijas un uzņēmējdarbība, Digitālā komunikācija un medijpratība. Programma norit angļu valodā, lai vienlaikus ar līderībai nepieciešamo iemaņu apguvi, būtu iespēja pilnveidot arī komunikācijas prasmes svešvalodā.
Apmācības procesa laikā dažādu jomu līderu vadībā, apgūst teorētiskas zināšanas, praktiski darbojas un pilnveido sevi, kā arī rod iedvesmu jaunām idejām. Programmas laikā jaunietes strādā komandās – pieredzējušu mentoru vadībā īstenojot sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference

1. pakāpe (uzaicināti uz valsts konferenci)

EVITA SLAVIŅA /skolotāja INGA REIMANE/

MĀRCIS KRISTIANS ZĪTARS /skolotāja INGA REIMANE/

KATRĪNA BŽALAVA /skolotāja INGA REIMANE/

SANIJA KLEINBERGA /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/

2.pakāpe (uzaicināti uz valsts konferenci)

MĀRTIŅŠ SKRICKIS /skolotāja IVETA EGLĪTE/

ESTERE LUĪZE ROŽKALNA /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/

ALISE PAŠKOVSKA /skolotāja INGA REIMANE/

3.pakāpe

ELĪZA LURDESA ALKSNE /skolotāja IVETA EGLĪTE/

Atzinība

NILS OŠENIEKS /skolotāja IVETA EGLĪTE/

AGATE STUCERE /skolotāja ILZE KLINTS/

LEPOJAMIES!