Par ceļojumiem uz ārzemēm

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas neprognozējamo izplatību, izglītības iestādei ir jāpieprasa no vecākiem, kuri plāno ar saviem bērniem doties ārvalstu ceļojumā, informācija par valsti, uz kuru plānots doties, ceļojuma laiku un vietu, lai izglītības iestāde kopā ar epidemioloģisko dienestu varētu plānot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus iestādē.

Ja plānojat doties kopā ar bērniem ārvalstu ceļojumā, lūgums aizpildīt anketu:

Kurzemes reģiona 11. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

1. pakāpe

MĀRTIŅŠ DADZIS /skolotāja INGA REIMANE/

MARTA OLŠTREINA /skolotāja INGA REIMANE/

AKVELĪNA KLAMPE /skolotāja INGA REIMANE/

VANESA PIRINA /skolotāja SANTA LAPIŅA/

ANCE BRĀLĪTE /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/

KITIJA BUBINDUSE /skolotāja ANTRA SPUĻĢE/

DŽASMĪNE BRAHMANE /skolotāja SILVIJA BERGMANE/

BETIJA GRABOVSKE /skolotāja IVETA EGLĪTE/

2.pakāpe

EMĪLS LĪDAKA /skolotāja INGA REIMANE/

3.pakāpe

KRISTA BRASLA /skolotāja DAILA ZAĻKALNE-ERNSTSONE/

KRISTAPS GOLDBERGS /skolotāja IVETA EGLĪTE/

Atzinība

ANRIETE JAUNSKUNGA /skolotāja ILZE ROBERTA/

LEPOJAMIES!