Liene Mūrniece 309. kab., tel. 28319387

 

 

 

Santa Lapiņa 305. kab., tel. 29286058

 

 

 

Individuālās karjeras izglītības konsultācijas pieņem Santa Lapiņa 305. kab.  iepriekš piesakoties.

 

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

 

Pedagogs karjeras konsultants sadarbojas ar:

 • audzinātājiem;
 • priekšmetu skolotājiem;
 • skolēniem;
 • vecākiem;
 • skolas administrāciju.

 

Pedagogs karjeras konsultants veic:

 • dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai;
 • karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšanu, organizēšanu un vadīšanu dažādām mērķa grupām;
 • nodrošina informācijas pieejamību karjeras virziena izvēlei;
 • sadarbojas ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos;
 • veic izpēti un metodisko darbu;
 • veic profesionālo kompetenču pilnveidošanu;
 • veic individuālās konsultācijas.

 

Darba plāns karjeras izglītībā

Karjeras izglītības programma

 

AKTUĀLI

 

08.12.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 11. klases skolēni piedalījās Swedbank praktisko mācībstundu programmā ,, Dzīvei gatavs!”Mācību stundas vada bankas darbinieki, kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, ar praktisku uzdevumu palīdzību tiek sniegts priekšstats par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

 

 

07.11.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 1. – 4. klašu skolēniem notika pasākums ,, Ko dara pasākuma organizētājs un vadītājs?”. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

07.11.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 9. klašu skolēni piedalījās Kuldīgas novada organizētajā pasākumā ,,Informācijas diena 9.klašu skolēniem PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā”.

 

03.11.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolā interesentiem no vidusskolas norisinājās pasākums “Millenium paaudze darba pasaulē” , kurā uzstājas lektore Z. Rubene. Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

30.10.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolā pie 1. – 4. klašu skolēniem viesojās stikla pūtēji no Ventspils, kuri stāstīja par stikla pūtēja profesiju un rādīja stikla pūšanas paraugdemonstrējumus.

 

 

26.10.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni piedalījās seminārā ,, Uzdrīksties uzvarēt” Rīgā!

 

 

18.10.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 7.a un 7.b klase devās ekskursijā uz uzņēmumu ,,Lāči”, lai iepazītos ar tajos esošajiem ražošanas procesiem un tajos nepieciešamajām profesijām. Ekskursija tika īstenota ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

18.10.2017.

Kuldīgas Centra vidusskolas 7.a un 7.b klase devās ekskursijā uz lidostu ,,Rīga”, lai iepazītu  lidostas darbinieku darba ikdienu, darba specifiku un uzzinātu kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai veiktu šo darbu.. Ekskursija tika īstenota ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

29.09.2017

Kuldīgas Centra vidusskolēniem norisinājās tikšanās ar Ventspils augstskolu (VeA)Informāciju tehnoloģiju fakultāti (ITF)

Kuldīgas Centra vidusskolēniem norisinājās tikšanās ar Ventspils augstskolu (VeA)Informāciju tehnoloģiju fakultāti (ITF).

VeA ITF vizītes laikā:

1. Skolēnus iepazīstināja ar VeA ITF studiju programmām, studiju dzīvi, karjeras iespējām;

2. IT nozares pārstāvju prezentācija un demonstrācija ar praktiskiem piemēriem, parādot skolā apgūstamās mācību vielas nepieciešamību;

3. Konkurs skolēniem.

16.10.2017

Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās

Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni piedalījās VIAA organizētajā seminārā ,,Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”.

 

norisinājās Kuldīgas novada pasākums ,,Uzņēmumu dienas” , kurā piedalījās visas Kuldīgas novada 8. klases, tajā skaitā Kuldīgas Centra vidusskolas 8.a, 8.b, 8.c un 8.d klase!