Vecāku diena – 17.oktobrī
tēmas:
“Latvijas Skolas soma”
“Skola 2030”
Klasē aktuālais
15:00 – 18:00 (1.-4.kl.) tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
16:00 – 18:00 (5.-9.kl.) tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

KLAŠU   VECĀKU   SAPULCES 17.10.