Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 5. – 8. kl.

3.vieta – ANCE ŠPICERE (5.kl.) Atzinība – DACE VERPAKOVSKA (5.kl.) Skolotāja  MARUTA BIRZNIECE Atzinība – AILIJA GAROZA (5.kl.) Skolotāja  GUNTA JANKOVSKA 1.vieta – MEGIJA VASELĀNE (6.kl.) 2.vieta – KATRĪNA KIRIČENKO (6.kl.) Skolotāja  SANTA LAPIŅA 1.vieta – GUSTAVS NOLLE (8.kl.) Atzinība – KRISTAPS GOLDBERGS (8.kl.) Skolotāja INTA VASELĀNE LEPOJAMIES!

Kuldīgas novada zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas konference

Kuldīgas Centra vidusskolu Kuldīgas novada zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas konferencē pārstāvēja 11 skolēni. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu! Humanitāro zinātņu sekcijā: 2.vieta – EVELĪNA VASIĻČIKA (darba vadītāja EGITA GAILE) 3.vieta – ELĒNA KARĪNA AKMANE (darba vadītāja DAIGA FOKINA) Sociālo zinātņu sekcijā: 1.vieta