Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference

1. pakāpe (uzaicināti uz valsts konferenci) EVITA SLAVIŅA /skolotāja INGA REIMANE/ MĀRCIS KRISTIANS ZĪTARS /skolotāja INGA REIMANE/ KATRĪNA BŽALAVA /skolotāja INGA REIMANE/ SANIJA KLEINBERGA /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/ 2.pakāpe (uzaicināti uz valsts konferenci) MĀRTIŅŠ SKRICKIS /skolotāja IVETA EGLĪTE/ ESTERE LUĪZE ROŽKALNA /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/ ALISE PAŠKOVSKA /skolotāja INGA REIMANE/