Nordplus projekts “21st Century Lesson”

2019./2020. Mācību gadā Kuldīgas Centra vidusskola koordinē Nordplus projektu “21st Century Lesson”, partnerskolas- Engerdāles pamatskola (Norvēģija) un Klaipēdas Gedminu proģimnāzija (Lietuva). Projekta mērķis: veicināt inovatīvu mācību metožu un pieeju, īpaši, informācijas tehnoloģiju rīku, ieviešanu mācību stundās, attīstīt skolotāju profesionālās spējas,