Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības konference

Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms šī gada 3.aprīlī pirmo reizi norisinājās attālināti. Valsts Zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti: I pakāpe Mārtiņš Dadzis “Valsts un pašvaldības institūciju pasākumi narkotisko vielu izplatības ierobežošanai jauniešu vidū Kuldīgā” (sk. Inga