Uzņemšana 10. klasē

Dokumentu iesniegšana no 14.-16.jūnijam pl 8.30-13.00 apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu); skolas direktorei adresēts iesniegumu; medicīnas dokumenti (veidlapas 026/u); 2021./2022.mācību gadā piedāvājam 3 komplektus/izvēļu grozus un iespēju izveidot savu grozu pašam: 1.Uzņēmējdarbība un radošā industrija Padziļinātie mācību