Uzņemšana 10. klasē

Dokumentu iesniegšana no 14.-16.jūnijam pl 8.30-13.00 apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu); skolas direktorei adresēts iesniegumu; medicīnas dokumenti (veidlapas 026/u); 2021./2022.mācību gadā piedāvājam 3 komplektus/izvēļu grozus un iespēju izveidot savu grozu pašam: 1.Uzņēmējdarbība un radošā industrija Padziļinātie mācību

Pēc brīvlaika mācāmies attālināti

Kuldīgas novadā no 22. marta mācības visās klašu grupās vispārizglītojošās skolas organizēs attālinātā formā, jo atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra datiem, Kuldīgas novada pašvaldībā divu nedēļu saslimstības rādītājs pārsniedzis 220 slieksni uz 100 000 iedzīvotājiem. https://www.kuldiga.lv/izglitiba/5564-pec-skolenu-brivlaika-kuldigas-novada-berni-macisies-attalinati