Par būvniecības procesu Kuldīgas Centra vidusskolā

Informējam, ka Kuldīgas Centra vidusskolas būvniecības termiņš tiek pagarināts un skola savu darbu šī mācību gada otrajā semestrī turpinās pagaidu adresēs.

Pēc Būvniecības Valsts Kontroles Biroja (BVKB) inspektoru skolas ēkas kārtējā apmeklējuma un norādījumu saņemšanas, veicamo būvdarbu apjoms ir krietni paplašinājies. Kaut arī 1.kārtā plānotie būvdarbi (skolas 1. un 2.korpusa klašu telpu atjaunošana) bija veicami paredzētajā termiņā, tomēr jebkuras izmaiņas sākotnējā būvprojektā rada papildu kavēšanos, kas saistīta gan ar būvprojekta izmaiņu ekspertīzi un saskaņošanu, gan materiālu sagādi, kura pašreizējā tirgus situācijā ir bijusi izaicinājumiem bagāta.

Lai nonāktu pie kvalitatīvas ēkas pārbūves un atjaunošanas, informējam, ka skolēnu un skolotāju atgriešanās Kuldīgas Centra vidusskolas telpās varēs notikt tikai pēc visas būvniecības ieceres pabeigšanas.

Konference “Ideju krātuve 2022”

2022.gada 3.jūnijā Kuldīgas Jauniešu mājā notika audzināšanas darba un karjeras izglītības konference Kuldīgas novada pedagogiem “Ideju krātuve 2022”.

Kuldīgas Centra vidusskolas skolotājas Linda Vilmane, Ilze Roberta, Maruta Birzniece dalījās savā pieredzē un prezentēja labās prakses piemērus mācību procesā, karjeras izglītībā un audzināšanas darbā.

Kuldīgas novadā sveic labākos skolēnus

2. maijā Kuldīgas novada pašvaldība sveica 78 novada izcilākos skolēnus – jauniešus, kuriem ir augsti sasniegumi novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, publiskās runas konkursos, kā arī skolēnus, kuri ir aktīvi sabiedriskajā darbībā un popularizē savas skolas, novada vārdu. (avots)

Pasākumā tika godināti Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni Ralfs Pīpītis, Monta Bērziņa, Katrina Bžalava, Estere Luīze Rožkalna, Mārcis Kristians Zītars, Aigars Jēkabsons, Ulla Januša, Katrīna Stjopočkina, Alise Ābolte, Liene Haritone.

LEPOJAMIES!

Nordplus projekts “Earth Harmony Living”

No 10.- 13. aprīlim Nordplus projekta “Earth Harmony Living” ietvaros 8. klases skolēnu grupa (Katrīna Stjopočkina, Alise Ābolte, Enija Bērzupa, Luīze Plūme, Rodrigo Reimanis, Leonards Reimanis, Roberts Aleksandrs Zītars, Alekss Stepēns, Ralfs Rozentāls) kopā ar skolotājām Ingu Reimani un Mārīti Zāģeri uzņēma viesus no Lietuvas –  Klaipēdas Gedminu ģimnāzijas, lai kopīgi diskutētu par globālām vides problēmām, piedāvātu savas idejas to risinājumam, kā arī iepazītu kultūru un tradīcijas, veidotu draudzības saiknes.

Kuldīgā dalībniekiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās,  iepazīt skaistākās pilsētas vietas, viesoties Koģenerācijas stacijā un klavieru darbnīcā Klavins Piano, apmeklēt Riežupes parku un smilšu alas