Sporta diena

4.septembrī Kuldīgas Centra vidusskolā notika Sporta diena, aktivitātes ESF projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/095. Paldies Klintai Āboliņai un viņas komandai!

Dalība skolotāju metodiskajā konferencē

20. un 22.augustā Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs gadskārtēji organizēja skolotāju metodisko konferenci “Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši!”. Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja Indra Tīruma vadīja darbnīcu “Pētnieciskās darbības soļi matemātikā” un skolotāja Iveta Eglīte vadīja