Kuldīgas Centra vidusskolēniem norisinājās tikšanās ar Ventspils augstskolu (VeA)Informāciju tehnoloģiju fakultāti (ITF)

Kuldīgas Centra vidusskolēniem norisinājās tikšanās ar Ventspils augstskolu (VeA)Informāciju tehnoloģiju fakultāti (ITF). VeA ITF vizītes laikā: 1. Skolēnus iepazīstināja ar VeA ITF studiju programmām, studiju dzīvi, karjeras iespējām; 2. IT nozares pārstāvju prezentācija un demonstrācija ar praktiskiem piemēriem, parādot skolā

Nāc un mācies 10.klasē

Visiem, kuri vēlas 2017./2018. m.g. mācīties Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klasē, š.g. 12. un 13. jūnijā no plkst. 9:00 – 13.00 211.kabinetā jāiesniedz šādi dokumenti: apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls); skolas direktorei adresēts iesniegums (aizpilda uz vietas); apliecinājumi par

Skolas salidojums

TIEKAMIES 20.MAIJĀ KCV pl. 16.00 – 18.00 reģistrēšanās, meistarstundas pl. 17.30 grāmatas “KCV atmiņu klade” atvēršana pl. 18.00 – 19.30 svinīgā daļa “Atver atmiņu kladi!” pl. 20.30 – 21.00 pasākumu zālē spēlē iesildošā KCV grupa pl. 21.00 – 3.00 pasākumu