Uzņemšana 10. klasē

Dokumentu iesniegšana no 14.-16.jūnijam pl 8.30-13.00 apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu); skolas direktorei adresēts iesniegumu; medicīnas dokumenti (veidlapas 026/u); 2021./2022.mācību gadā piedāvājam 3 komplektus/izvēļu grozus un iespēju izveidot savu grozu pašam: 1.Uzņēmējdarbība un radošā industrija Padziļinātie mācību

Ceļā uz valsts ģimnāzijas statusu

Kuldīgas novada Domes 17. decembra sēdē Domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja Kuldīgas Centra vidusskolas apņemšanos iegūt valsts ģimnāzijas statusu, kas apliecināts Domei iesniegtajā Kuldīgas Centra vidusskolas Skolas padomes priekšlikumā. “Esam izvērtējuši savu darbu, saņēmuši iedrošinājumu no sabiedrības un atbalstu no skolas

Par ceļojumiem uz ārzemēm

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas neprognozējamo izplatību, izglītības iestādei ir jāpieprasa no vecākiem, kuri plāno ar saviem bērniem doties ārvalstu ceļojumā, informācija par valsti, uz kuru plānots doties, ceļojuma laiku un vietu, lai izglītības iestāde kopā ar epidemioloģisko dienestu varētu plānot