Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu reģionālajā konferencē

1. pakāpe (uzaicināti uz valsts konferenci) MONTA BĒRZIŅA /skolotāja INGA REIMANE/ RALFS PĪPĪTIS /skolotāja IVETA EGLĪTE / TOMS BLĀĶIS /skolotāja IVETA EGLĪTE/ 2.pakāpe (uzaicināti uz valsts konferenci) EDUARDS NAMEJS FREIBERGS /skolotāja ILZE ROBERTA/ FRANCIS ERNESTS LAŠKOVS /skolotāja AIGA BĒRZIŅA/ MARTA FOGELE /skolotāja INGA REIMANE/ REBEKA RĪNA /skolotāja