Kuldīgas Centra vidusskolas dalība projektos 2018./2019.m.g.

 1.  ESF projekts „Kompetenču pieeja mācību saturam” Nr.8.3.1.1/16/I/002.
 2. ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001.
 3. ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001.
 4. Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu, telpu un stadiona pārbūve, atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.
 5. Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību).
 6. Skolas piens” un “Skolas auglis” – Eiropas Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”.
 7. ”Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds).
 8. Makulatūras un lietoto bateriju vākšanas konkurss ”Tīrai Latvijai” (Sadarbībā ar Līgatnes papīrs, AS Latvijas Valsts meži, Valsts izglītības satura centru).
 9. Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”.
 10. Izglītības attīstības centra projekts “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080).
 11. “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola” (sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju).