1. Pilotskola projektā «Kompetenču pieeja mācību saturam», Nr.8.3.1.1./16/I/002
  2. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,  Nr.8.3.5.0./16/I/001
  3. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai,  Nr.8.3.2.2./16/I/001 SAM: 8.3.2.
  4. Pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
  5. Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu, telpu un stadiona pārbūve, atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā
  6. “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080)

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta nr. : 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2.

Kuldīgas Centra vidusskolas pasākumu plāns 2017./2018. m. g.

Projekta mērķis

Nodrošināt  izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību .

Pasākuma nosaukums Norises laiks
Mācību vizītes Ventspils augstskolas fizikas laboratorijās 8.-12.kl. 2017.gada 29.novembris
2018.gada 31. janvāris
2018.gada marts,
2018. gada maijs
Interešu izglītības pulciņš “Elektroniķis un pētnieks”5.-9.kl. 2018.gada 8.janvāris- 31.maijs
Interešu izglītības pulciņš “Tehniskie prāti “ 5.-9.kl. 2018.gada janvāris- maijs
Pedagoga palīgs 2.-6.kl. 2018.gada 8.janvāris- 31.maijs
Praktiskās nodarbības peldēšanā  3.-4.kl. 2018.gada 17.janvāris-30. maijs
Mācību vizīte “AHHAA” centrā Igaunijā 7.-11.kl. 2018.gada  maijs
Mācību vizīte Liepājas teātrī 1.-9.kl. 2018.gada  maijs
Radošā vasaras nometne “Tehniskie prāti“ 1.-12.kl. 2018.gada jūnijs
Radošā nometne “Zini un vari!” 2.-9.kl. 2018.gada jūnijs
29.11.2017.

8.-12.kl. skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001. apmeklēja Ventspils augstskolu, lai papildinātu savas zināšanas fizikā. Skolēni veica dažādus eksperimentus fizikas laboratorijā, veidoja prezentācijas par nodarbībā apgūto.
Nodarbību tēmas:

  • Vielu īpatnējā siltumietilpība, Arhimēda spēks, ballistika.
  • Universālās gāzu konstantes noteikšana, 2.Ņūtona likums, ballistika.
31.01.2018. 

  

8.-9.kl. skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/i/001. apmeklēja Ventspils augstskolu, lai papildinātu savas zināšanas fizikā. Skolēni veica dažādus eksperimentus fizikas laboratorijā, veidoja prezentācijas par nodarbībā apgūto.
Nodarbību tēmas:

  • Gaismas spektra mērījumi, izmantojot dažādus gaismas avotus, gaismas ātruma noteikšana dažādās vidēs, gaismas difrakcija.