Projekti

Kuldīgas Centra vidusskolas dalība projektos 2020./2021.m.g.  ESF projekts „Kompetenču pieeja mācību saturam” Nr.8.3.1.1/16/I/002. ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001. ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas … Turpināt lasīt Projekti